Международни прояви

 
 
Членства на Филологическия факултет в международни асоциации

Филологическият факултет е съучредител на ОБЩНОСТТА НА ФИЛОСОФСКО–ФИЛОЛОГИЧЕСКИТЕ ФАКУЛТЕТИ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА (Ниш, 9.11. 2017 г.) – по инициатива на Философския факултет на Университета в гр. Ниш, който е дългогодишен партньор на ВТУ и Филологическия факултет (от 1988 година).

Филологическият факултет на ВТУ членува за пореден петгодишен период (2019 до 2024 г.) в мрежата "Европейска магистратура по писмен превод", ЕМТ, към Генерална дирекция „Писмени преводи“ към Европейската комисия – с Магистърската програма „Транслатология с един чужд език: английски, немски, руски, френски език“.


Съвместни образователни и културнообразователни дейности с партньори от чужбина
 • Партньорство на Филологическия факултет с Философския факултет в гр. Ниш, Сърбия


Работата със студенти и докторанти по съвместни дейности е най-продължителна и устойчива чрез двустранния договор на Великотърновския и Нишкия университет (от 1988 г.). От 1989 г. започна двустранен обмен на гост-преподаватели. За  изминалите почти 30 години, с различна интензивност, са се изнасяли лекции от гостуващи преподаватели във факултетите на двата университета.

От учебната 1997/8 г. във ВТУ се откри лекторат по сръбски език с лектор от Ниш, а от 2001/2 г. във Философския факултет в Ниш се откри лекторат по български език с лектор от ВТУ.

От 2002 г. започва ежегодна размяна на 25-30 студенти с учебна и културнообразователна програма: в „четна” година домакин е ВТУ (Филологически факултет), в „нечетна” година домакин е Философският факултет в Ниш. През 2018 ще се осъществеи 17. по ред разменно посещение на студенти и преподаватели.

Международният летен семинар по български език и култура приема ежегодно по двама студенти от Ниш въз основа на двустранния договор.

Студентски работи (изследователски и преводи на студенти от ВТУ) са публикувани в изданието на Философския факултет в Ниш „Радови” (2011).

Откриването и акредитирането на специалност Немски език и литература във Философския факултет в Ниш бе възможно и с помощта на Филологическия факултет на ВТУ: трима преподаватели – германисти бяха включени в преподавателската обезпеченост на основание договора за двустранно сътрудничество.

Взаимно обогатяване на филологическите специализирани библиотеки с научна и учебна литература. Дарения и периодична размяна на книги от ВТУ (Университетско издателство) за лектората по български език и култура в гр. Ниш и съответно - за специалността Сръбски език и литература във ВТУ от Философския факултет на Университета в Ниш се правят ежегодно по време на разменните посещения.

Лектори по сръбски език във ВТУ:

 1. Бобан Арсениевич 1997/98 и 1998/99
 2. Мая Вукич 1999/2000
 3. Ирена Цветкович 2000/2001
 4. Ана Рочкоманович 2003/2004
 5. Деян Милутинович 2004/2005
 6. Валентина Велич 2005/06, 2006/07, 2007/08
 7. Бранимир Станкович 2008/2009
 8. Милена Ранджелович 2009/2010
 9. Биляна Златкович 2010/2011
 10. Биляна Чирич 2011/2012
 11. Кристина Петрович 2012/13, 2013/14
 12. Сава Стаменкович 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18

Лектори по български език в Ниш:

 1. Ценка Иванова 2001/2, 2002/3, 2003/4, 2004/5
 2. Христо Бонджолов 2005/6, 2006/7, 2007/8, 2008/9, 2009/10
 3. Валентина Бонджолова 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14
 4. Валерия Тодорова 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18

Съвместни научни проекти с партньори от чужбина
 • Научно партньорство на Филологическия факултет с Философския факултет в Ниш

В областта на научното партньорство от 2003 г. придоби международна известност дългогодишният проект за тематични двуезични сборници между Филологическия факултет на ВТУ и Философския факултет в Ниш. До 2018 г. са издадени общо 14 тематични сборника и един сборник, посветен на 10-годишнината от началото на научното партньорство.

 
 

В поредицата Двуезични тематични сборници на Великотърновския университет (Филологически факултет) и Университета в Ниш (Философски факултет):

 • Трапезата в културата на българи и сърби (Велико Търново, 2004)
 • Комичното в културата на сърби и българи (Ниш, 2005)
 • Свое и чуждо в културата на българи и сърби (Велико Търново, 2006)
 • Еротичното в културата на сърби и българи (Ниш, 2007)
 • Играта в културата на българи и сърби (Велико Търново, 2008)
 • Тяло и дрехи в културата на сърби и българи (Ниш, 2009)
 • Селото и градът в културата на българи и сърби (Велико Търново, 2010)
 • Името в културата на сърби и българи (Ниш, 2011)
 • Време и пространство в културата на българи и сърби (Велико Търново, 2013)
 • Реалност и фикция в културата на сърби и българи (Ниш, 2013)
 • Слово и жест в културата на българи и сърби (Велико Търново, 2014/15)
 • Емоциите в културата на сърби и българи (Ниш, 2016)
 • Красотата в културата на българи и сърби (Велико Търново, 2017)
 • Музиката в културата на сърби и българи (Ниш, 2018)

Еразъм стажове във Филологическия факултет
 
 

Филологическият факултет и чуждоезиковите библиотечни и информационни центрове предлагат разнообразни Еразъм стажантски позиции за студенти от университети в ЕС. Предимството е, че езикова  бариера не съществува и стажовете могат да се проведат пълноценно.

Позиции за стаж:

 • Филиална (филологическа) библиотека
 • Австрийска библиотека
 • Славистичен комплекс
 • Руски културно-информационен център
 • Образователен и културен център „Балкани“
 • Център по англицистика и ирландистика
 • Франкофонски център

Партньорства с посолства и културни институти на други държави
Преподаватели от Филологическия факултет – членове в ръководствата на международни асоциации, комисии, редакционни колегии в чужбина
Чуждестранни лектори и гостуващи преподаватели
СПОДЕЛИ В