Чуждестранни студенти

Бартош Шимон Адамчевски

Бартош Шимон Адамчевски, студент по програма Еразъм+ във Великотърновския университет от 2015 до 2018 година.

Специалности:

  • Бакалавър по специалност руска филология 2012-2015
  • Бакалавър и магистър по специалност българска филология 2014-днес

Като Еразъм студент, прекарал достатъчно дълго време във Великотърновския университет, без съмнение мога да препоръчам този университет като място за вашето обучение! За мен важни бяха преди всичко занятията по чужди езици, които във ВТУ се водят на много високо ниво: там съм усъвършенствал не само нивото на чуждите езици, които уча съгласно специалностите ми, но също така съм придобил знания за такива области на науката като устен превод, история (на България, обща, на славянските езици), етнология. Има твърде много преподаватели, които бих искал да изброя тук и които заслужават да бъдат споменати като професионалисти, преподаващи на своите студенти по най-добрия възможен начин. По време на престоя си в България работих  (или работя досега) като преводач, администратор и екскурзовод, а знанията ми се дължат в голяма степен на опита, придобит във ВТУ.

СПОДЕЛИ В