Педагогика на обучението по...

Таня Димитрова Мишева

Завършила съм „Български език и История“ през 1994 г. Оттогава досега работя като журналистка. Започнах като репортерка в радио „Велико Търново“ - от 1994 до 1998 г. Паралелно за 2 години работих и в регионалния вестник „Устрем“. От 1998 до 2006 г. работих като редакторка и водеща в Общинско радио Велико Търново. От 2006 г. и до момента съм отговорна редакторка, водеща и репортерка в телевизия „Видеосат“ - Велико Търново. През учебната 2016/2017 г. работих и като преподавателка по журналистика в Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“. Периодът на обучението във ВТУ ми даде качествена подготовка и осмисли по-нататъшните ми търсения в областта на писането и творчеството. Накара ме, когато пиша текстове, винаги да държа на точния граматически и стилистически издържания изказ. Още в първи курс с вълшебното си слово ме грабна преподавателят по български фолклор проф. Анчо Калоянов, когото днес интервюирам в студиото на телевизията. Спомените ме връщат към преподавателите от катедра „Българска литература“ - доц. дн Виолета Русева, проф. дн Иван Станков, акад. Иван Радев, проф. дн Сава Василев, проф. д-р Венелин Грудков. Радвам се и като журналист днес да срещам преподавателите от катедра „Съвременен български език“ на ВТУ - чл.-кор. проф. дфн Стоян Буров, доц. д-р Мария Илиева, доц. д-р Анелия Петкова.


Десислава Любомирова Симеонова

Специалност „Педагогика на обучението български език и география”, випуск 2013-2017. Професионална реализация: учител

Благодарение на знанията и уменията, които придобих по време на обучението си, още през първата година след завършването си вече работя като учител. Изпитвам огромна благодарност и уважение към всички преподаватели, които през годините ми дадоха подготовка на много високо ниво, благодарение на която в момента имам възможност да се реализирам в избраната от мен професия.


Татяна Димитрова Иванова

Български и френски език

Година на дипломиране: 2002

ПГИ "Тодор Влайков" - гр. Клисура

„Следването във ВТУ определи на по-късен етап избора на професия. Успешно се реализирах като учител по български и френски език. Запазила съм много приятни спомени от атмосферата в университета и преподаватели като проф. Георги Данчев, проф. Боян Байчев, доц. Люба Стоичкова, доц. Амелия Милчева, доц. Веска Кирилова“


Мария Светославова Гошева

Педагогика на обучението по български език и география

Година на дипломиране: 2016

Работя като заместник - директор по учебната дейност в ЧСУЧП "Абрахам Линкълн"

„ВТУ ме накара да повярвам в себе си. Последната година бе най-важна и решаваща за моето бъдеще. По време на педагогическата практика аз осъзнах с какво всъщност искам да се занимавам. През втората година, благодарение на обучението по сръбски език и кооперацията на университета с този в Ниш, участвах в обмен, който бе много полезен за усвояването на езика. Методистите и обучението по методика, както и педагогическата практика, оставиха изключително траен белег върху личността ми и професионалните ми възгледи.“


Даниела Кирилова Кабакчиева

Педагогика на обучението по български език и история

Година на дипломиране: 2018

Работя като учител по български език и литература в ОбУ "П. Р. Славейков" с. Джулюница

„Помня всички преподаватели, но най-вече доц. Димка Димитрова, доц. Виолета Стойчева, проф. Радослав Радев, доц. Анелия Петкова. Това са хората, които ме направиха учител! Все още поддържам връзка с доц. Димитрова, която ми дава насоки в професионалното ми развитие. Благодаря Ви доц. Димитрова!“

СПОДЕЛИ В