Приложна лингвистика

Симеон Ганчев Ганев

През 2017 г. завършва бакалавър в специалност „Приложна лингвистика - немски и английски език“. От 2016г. работи като преводач-редактор към „Дъ Фемили Ботълинг Компани ЕООД“. От януари 2017г. работи като преподавател и преводач към школа „Магнаура“ и като хоноруван преподавател към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Понастоящем е студент в магистърска програма „Конферентен превод - немски и английски език“.


Кръстина Росенова Паунова

През 2017 г. завършва бакалавър в специалност „Приложна лингвистика - немски и английски език“. От 2018г. работи като „Служител запитвания“ към „Региоком ГмбХ клон България“. Понастоящем е студент в магистърска програма „Транслатология с английски език“.


Анна Росенова Рушева

През 2017г. завършва бакалавър в специалност „Приложна лингвистика - немски и нидерландски език“. От 2017 г. работи като „Младши анализатор“ към „А Дата Про“.


Гергана Светославова Георгиева

През 2017 г. завършва бакалавър в специалност „Приложна лингвистика - немски и нидерландски език“. От 2016 г. работи като преводач-редактор към „Дъ Фемили Ботълинг Компани ЕООД“. От 2017 г. работи като „Младши анализатор“ към „А Дата Про“.


Ирена Атанасова Белчева

Завършила през 2017 г. Приложна лигвистика: руски език и втори чужд език – бакалaвърска степен. Работи като учител по руски език.

„За четирите години в този университет успях да получа възможности да се развия, макар и да има още какво да се надгражда. Благодарна съм на преподавателите си, които не само са прекрасни специалисти в своята област, но и невероятни хора, от които можеш да вземеш пример, които работиха с много сърце и душа, които ни разбираха през целия период на обучение. Специални благодарности на Магдалена Ганчева и Благовест Благоев от Катедра „Русистика”  за всеотдайността им!“


Гергана Петрова Ковачева


Надежда Иванова Иванова

През 2009 г. завършва във ВТУ „Приложна лингвистика - руски и английски език“ (бакалавър). Продължава образованието си в СУ и през 2011 г. получава магистърска степен „Преводач редактор с руски и английски език“. От 2011 до сега – 7 години работи в компания Safecharge (платформа за онлайн разплащания), в град София. Длъжност – акаунт мениджър – връзки с клиенти и продажби с руски и английски език . Поддържа портфолио от клиенти и търси нови партньори. Участва в различни конференции в Русия и Европа. Динамична и много интересна работа. Има възможност да говори и практикува руски и английски език. Прави преводи и презентации на двата езика.


Александра Юриевна Фирсова

През 2012 г. завършва специалност „Приложна лингвистика (руски и английски език). Професионална квалификация: Лингвист-преводач с руски и английски език и експерт по специализиран превод. Работи по фрийланс проекти за превод на статии за сайтове. В момента управлява собствен бизнез в гр. Варна в сферата на търговията.


Первин Хасанова Нуриева

Завършва през 2012 г. специалност „Приложна лингвистика – немски и руски език“. От 2013 г. до днешна дата работи в гр. София, Бизнес парк, организатор работа с клиенти (английски и немски) - Concentrix company, Cisco Project.


Таня Абрашева

През 2013 г. завършва бакалавърска степен по „Приложна лингвистика (руски език + английски език)“. Обучава се по магистърска програма „Транслатология с руски език“. След дипломирането си работи като младши финансов координатор към Sales Promotions, а понастоящем е финансов координатор в представителството на фармацевтична фирма PPD - Pharmaceutical Product Development, София.


Надежда Христова Милева

През 2013 г. завършва специалност „Приложна лингвистика с немски и руски език“ (бакалавър). Професионална квалификация: Преводач с немски и руски език. Работила е като 2013 г. – 2015 г. преводач с немски, английски и руски език към ЕТ Митра-Д Теодора Пенчева, гр. Шумен.


Елица Димитрова Миланова

През 2014 г. завършва специалност „Приложна лингвистика с руски и китайски език“ (бакалавърска степен). Същата година става носител на Академичната награда на Община Велико Търново. Продължава образованието си в ПУ „П. Хилендарски“, през 2016 г. завършва магистратура по „Превод и интеркултурна комуникация“, а понастоящем е докторант по Лингвокултурология към ПУ „Паисий Хилендарски”. Професионалната реализация: от 2014 г. – до днес е хоноруван асистент по китайски език в ПУ „Паисий Хилендарски” . През периода на обучението си във ВТУ и след това участва в многочислени конкурси, фестивали, научни форуми, конференции и семинари в България и чужбина (Китай, Русия, Сърбия, Полша, Унгария) като е заемала призови места и е получавала награди.


Рени Пламенова Петкова

През 2015 г. завършва бакалавърска степен по „Приложна лингвистика с руски и немски език“. Професионална квалификация: Преводач по руски и немски език. През периода 09/2012 - 04/2017 работи в „Булмаркет ДМ“ ООД, гр. Русе, България. Позиция - Специалист търговия. От 07/2017 - до момента е софтуерен анализатор в Инфор Глобал Солюшънс, гр. Прага, Чехия.


Деница Кирилова Палева

През 2015 г. завършва бакалавърска степен по „Приложна лингвистика с английски и руски език“, а през 2017 г. магистърска – „Транслатология с английски и руски език“. Професионална квалификация: преводач. През 2016 – 2018 г. изкарва квалификационен курс за придобиване на учителска правоспособност с английски език. От 2016 е преподавател по английски език в Частна школа „Алианс Лингва”. От 2017 до днес е учител по английски език в ЧПГ „Американски колеж Аркус” ЕООД, гр. Велико Търново.


Снежана Станилова

През 2016 г. завършва специалност „Приложна лингвистика – руски и китайски език“ (бакалавърска степен). През 2015 г. печели първо място в Националния конкурс Студент на годината 2015 в категория "Хуманитарни науки". В момента се обучава по магистърска програма „Мениджмънт на туризма“ в Китай по програма на Европейския съюз и китайското правителство. Работи на доброволни начала в офис за международни студенти като организиране на различни събития: посещения на чуждестранни студенти, участие в тв състезание на китайски език и др.


Милчо Иванов

През 2016 г. завършва специалност „Приложна лингвистика – руски и китайски език“ (бакалавърска степен). В момента се обучава по магистърска програма „Мениджмънт на туризма“ в Китай по програма на Европейския съюз и китайското правителство.


Наталия Георгиева Карипова

През 2016 г. завършва специалност „Приложна лингвистика с руски и френски език“. В момента учи магистратура по „Транслатология с два чужди езика – руски и френски“. Работи в белгийска аутсорсинг фирма Euroccor като оператор в контактен център на френски език.


Мария Николаева Атанасова

През 2016 г. завършва „Приложна лингвистика – Френски и руски език“, степен бакалавър. През 2016г. – 2017г. работи като трудов сътрудник в Адвокатско дружество „Янков, Пенчев и сие“. Понастоящем е Администратор към River Advice.


Мария Пламенова Новкова

През 2016 г. завършва специалност „Приложна лингвистика (немски език и руски език)“ – бакалавър. Професионална квалификация: преводач с немски и руски език; учител по немски език. От 2016 г. до настоящия момент работи като учител в Национална Априловска гимназия, гр. Габрово.


Иванела Илиянова Лазарова

През 2017 г. завършва бакалавърска степен по „Приложна лингвистика – английски и руски език“. Професионална квалификация: преводач. От март 2018 г. до настоящия момент работи като екскурзовод в Музей „Дом на хумора и сатирата“ гр. Габрово.


Николай Николаев Тодоров

Завършва бакалавърска степен по „Приложна лингвистика с руски език и втори чужд език (английски)“ през 2017 г. Професионална квалификация: преводач с руски и английски език. През годините на обучението си (2014, 2015, 2016) е туристически представител на туристическа агенция „Тедикам“ ЕТ, гр. Бургас. От 2017 до момента работи като преподавател по английски и руски език в Езикова школа „Престиж“, гр. София. Също така е Координатор и технически секретар на Българска асоциация за качествени езикови услуги „ОПТИМА“, София.


Силвия Коевска

През 2017 г. завършва специалност „Приложна лингвистика (руски и гръцки език)“. Има трудов опит в сферата на недвижими имоти в работа с чуждестранни клиенти (английски, руски, гръцки). Работила е като мениджър отдел продажби в луксозни жилищни комплекси в Слънчев бряг за руски клиенти. Понастоящем живее в Холандия и работи като търговски представител за руския пазар и Източна Европа.


Силвия Стефанова Цоньовска

Завършва през 2017 г. специалност „Приложна лингвистика – английски и руски език“ (бакалавърска степен). Професионална квалификация: преводач. От септември 2017 работи като учител по английски език в ОУ „Христо Ботев”, с. Глава, общ. Червен бряг.


Иван Георгиев Алексиев

През 2017 г. завършва бакалавърска степен по „Приложна лингвистика (английски език и руски език)“. През настоящата учебна година е магистрант по„Транслатология с два езика – английски и руски“. Към момента работи във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Център за административно обслужване на студенти – длъжност Инспектор за административно обслужване на чуждестранни студенти.

„Обучението ми във Великотърновския университет ми даде задълбочени познания в областта на превода и ми осигури база за научно развитие в езикознанието. Един най-важните аспекти на обучението ми бяха множеството практически занятия, в които имах възможност да науча преводачески техники, подходи, полезни стъпки, а после и да ги приложа в собствените си преводи, като по време на целия процес получавах мнения и насоки от преподавателите си, всеки от които беше специалист в тази област. Освен практическата част, подготовката беше съпроводена и от ключови дисциплини, свързани с културите, в които се говорят съответните езици; по този начин изградих не само медиаторските си умения, но придобих и знания по литература и история, незаменими в процеса на превод и междукултурния диалог. Това бяха четири години, в които аз развивах потенциала си като бъдещ професионалист в областта и които ми помогнаха да оформя своите научни интереси. Всичко това беше възможно благодарение на обучението ми във Великотърновския университет.“


Анна Тошкова Петкова

През 2011 г. завършва бакалавърска степен в специалност Приложна лингвистика (английски и японски език). В момента работи като Account Manager за българска компания, занимаваща се с медиа мониторинг и анализи. Към момента използва единствено английски език в работата си, но е ползвала и японски до преди няколко години.

„Като цяло съм доволна от обучението си във Великотърновския университет. Смятам, че преподавателите по японски език са на ниво и човек може да придобие необходимите знания по езика, които на по-късен етап да му дадат възможност да се реализира професионално. Колкото до обучението по английски, смятам, че програмата на обучение беше малко остаряла и че трябва да претърпи промени, така че да осигурява обучение, което да включва интензивни практики по говорим английски, бизнес английски и content writing, тъй като това са нуждите на бизнеса към този момент.”


Надежда Янкова Маркова-Михалева

През 2009 г. завършва бакалавърска програма по специалност „Приложна лингвистика – английски и японски език“. 2009-2010г – преподавател по японски език в 18 СОУ „Уилям Гладстон“ – гр. София. 2012-2013г – преподавател по английски език в школа Магнаура – гр. В.Търново. 2016-2018г – преподавател по английски и български език в езиков център ABC – гр. В.Търново. От 2018 – турагент в ТА „СЕМА Експрес“ ЕООД.

„Благодаря на всички мои преподаватели от ФФ, които мотивираха студентите и бяха не само учители, но и приятели. Възможностите за развитие и ориентация в кариерен план са още по-големи сега, проектите и срещите с чужденци са много важен фактор в обучението. Желая успехи и на студентите, и на техните лектори и преподаватели, както и възможно най-добрата база за работа! Късмет!”


Нора Михайлова Коцева-Кацура

През 2004 г. завършва бакалавърска степен по Приложна лингвистика (английски и японски език). Завършва магистратура по приложна лингвистика в Нагойския Университет (един от 6те бивши имперски сега държавни университети в Япония). От 2018 г. придобива учителска правоспособност за учител по английски език в японската образователна система. След завършване на ВТУ работи като преводач и учител по английски език. След завършване на магистратурата работи като помощник-учител по английски език в базовото училище (7ми -12ти клас) на Факултета по педагогика в Нагойския университет. В момента е преподавател по английски език на хонорар в частен университет близо до Нагоя и е докторант в Нагойския университет в сферата на езиковото обучение.

„Благодарна съм на всичките ми преподаватели от японската катедра за стабилната основа на японски език, която съм изградила благодарение на тях в периода на обучението ми във Филологическия факултет на ВТУ. Без тази стабилна основа нищо от това, което съм постигнала с немалко усилия след завършването ми на ВТУ, нямаше да бъде възможно. Благодарна съм също и на всичките ми преподаватели от английската катедра. Без нивото ми на английски това, което съм постигнала след завършването ми на ВТУ, също нямаше да бъде възможно. Ако имах шанс да преправя живота си дотук, обучението ми на степен бакалавър във ВТУ е от нещата, които бих оставила непокътнати. Когато влязох Приложна лингвистика, чувах слухове, че от специалностите с Приложна лингвистика не се било получавало ни риба, ни рак. В моя случай се получиха и двете, и отгоре даже. Филологическият Факултет на ВТУ дава невероятни шансове, какво ще направи с тях и докъде ще ги развие, е въпрос и на късмет, но и на постоянството на всеки конкретен студент. Късмет на всички млади колеги!”


Лилия Младенова Каменова

2000 г. става магистър по „Приложна лингвистика: английски и френски език“; специалност „Бизнес администрация“, профил преводач. Понастоящем е асистент в Европейската комисия, Генерален секретариат, директорат „По-добро регулиране и работна програма на Комисията“. Започва професионалната си кариера в неправителствения сектор в България. Работи 5 години във „Фондация за реформа на местното самоуправление“ в началото като секретар-асистент. В последствие е била и преводач (основно от български на английски език и обратно, както писмен, така и симултанен превод) пак в същата организация. В момента използва и двата езика, анлгийски и френски, в работната среда.

„Изключително полезни за мен са били часовете по специализиран превод и по двата основни езика, както и часовете по обща икономика и мениджмънт. Запазила съм отлично мнение и спомени за преподавателите по английски език (без изключение), както и по френски език. Нямам намерение да се връщам към преводаческото поприще, но пък това че усъвършенствах английския и едновременно с това научих и френски език, ми помага изключително много в професионалната кариера.”


Надя Петрова Колева

През 2012 г. получава бакалавърска степен по специалност Приложна лингвистика –английски и японски език. Към момента работи във външнотърговски отдел на фирма, която се занимава с внос / износ и търговия на територията на България и ЕС.

„За всички преподаватели по японски мога да споделя, че са големи професионалисти, отдадени на професията си! Успех!”


Преслава Иванова Минкова

През 2011 г. завършва Приложна лингвистика (английски и японски език), степен бакалавър. Работи като медиен анализатор в A Data Pro.

„За мен катедрата по англицистика е една от най-добрите в България, благодарение на преподаватели като Катя Живкова, ст. преп. Саркис Асланян, Катя Маринова и Милица Минева. Да познавам и да съм учила под ръководството на тези преподаватели за мен беше чест.”


Екатерина Колумбина

Казвам се Екатерина Колумбина.  През 2018 г. завършва бакалавърска степен по „Приложна лингвистика (руски език + английски език)“. След дипломирането си аз работя като преводач в компания  „Translation Services“ Ltd. във Великобритания. В процеса на работата си аз помагам на рускоезични клиенти в сферата на предоставяне на преводачески услуги от английски език на руски (с моите клиенти посещавам медицински центрове, центрове за социална защита и помощ на мигрантите). Аз съм много доволна, че имам такава интересна и перспектива работа, и най-важното за мен е, че работя по специалността си. Моите професионални знания, ценен опит и умения съм придобила във ВТУ в процеса на 4-годишно обучение. За всеки студент университетът предлага широка възможност да избира интересни и перспективни курсове в различни факултети, като се фокусира на първо място върху целите и интересите на студентите. Преподавателите провеждат лекциите и семинарите интересно и интерактивно, обръщайки внимание на всеки студент индивидуално. Отношението на преподавателите към студентите като към равни, като към колеги, беше за мен приятна изненада! Много ми харесваше да присъствам на различни мероприятия в Руския Център на ВТУ, където всички студенти имаха  възможност да се проявят не само в образователната сфера, но и да демонстрират своите умения в пеенето, четенето на стихове, поставяне на хумористични сценки и предтавяне на интересни презентации.

Освен това, самият град Велико Търново е прекрасен - с голям брой събития с културен и развлекателен характер.

Със сигурност мога да кажа, че 4-те години във ВТУ бяха неповторими преживявания в моя живот, които ми позволиха да придобия професионални и лични умения и качества, необходими за добра кариера и реализация.


Тихол Захариев

Приложна лингвистика „Словашки и английски език“

Година на дипломиране: 2014

„През четирите години, които прекарах във ВТУ, създадох контакти с хора, с които общувам и до днес. И докато професионалното ми развитие е насочено към друга сфера, знанията, които придобих в сферата на лингвистиката, влизат в употреба често.

Преподавателите, от които научих най-много и от които останаха най-силни спомени (не помня титлите им, за което се извинявам) са Стефан Стефанов, преподавател по „Юридически превод – Английски език“, въпреки че имах сравнително малко занятия при него, нещата които научих за това време бяха наистина много, човекът е специалист с дългогодишен опит и много знания. Същото се отнася и за Павел Петков, по технически преводи и други дисциплини.

Даниела Константинова – преподавател по словашки език с изключително много опит и знания, който за мене е най-силният специалист за този език в България.

Отдел „Еразъм“, специално г-жа Даниела Анчева, благодарение на която участвах в програма „Еразъм“, където подобрих знанията си в словашкия език и завързах доста контакти.“


Евелина Маринова Райкова

Приложна лингвистика „Английски и испански език“

Година на дипломиране: 2016

Работи в А Дейта Про, медиен анализатор (с испански и английски)

„ВТУ ми даде страхотни знания и тласък в кариерното и личностното ми развитие след завършването. Луис Контрерас, Илияна Димитрова, Павел Петков, Иван Бянов и други са преподаватели, от които съм научила най-много и ще запомня от времето си във ВТУ.“


Дарина Иванова Иванова

Приложна лингвистика „Английски и руски език“

Година на дипломиране: 2015

Компютърен аналитик, поддръжка на софтуер – кол център, Бизнес парк София

„Силен старт на групата по руски, благодарение на ас. Благовест Благоев. Смятам, че уроците по история на Великобритания и Русия, както и изучаването на литература от двете държави, допринесоха за задълбочаването на интереса ми към съответните езици. Възможностите на програма „Еразъм+“ са добър бонус към образованието.


Атанас Русев Пеев

Приложна лингвистика „Английски и френски език“

Година на дипломиране: 2016

Работи като AML Compliance Lead в банка в Сингапур

„Обучението ми във ВТУ ми даде възможността да се науча как да се справям с трудни задачи, как да мисля нестандартно и да събирам информация от различни източници, което ежедневно ми помага в работата“


Велимира Веселинова Вълева

Приложна лингвистика „Английски и арабски език“

Година на дипломиране: 2020

Местен асистент на евродепутат Асим Адемов в Европейския информационен център на евродепутата в гр. Сливен.

„Взаимодействието с всички структури в университета винаги е било на изключително добро ниво. Затова и предпочетох да продължа с магистърската си степен именно във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".


Цветослава Христова Иванова

Година на дипломиране: 2014

Частен учител по френски и посредник за печат на книги към френски издателства

„ВТУ ми даде много голям тласък за задълбочаването в езика. Помня всички преподаватели, които са ми дали безценни знания и уроци, за да мога сега да бъда това, което съм.“


Пламена Александрова Димитрова

Приложна лингвистика „Френски и италиански език“

Година на дипломиране: 2013

Работи като копирайтър с френски език дистанционно, както и като технически сътрудник с английски език във Велико Търново.

„ВТУ ми даде възможност да науча два чужди езика, единия от които имам шанса да прилагам в работата си. Повлияли са ми всички преподаватели по чуждите езици, всеки по свой собствен начин.“


Михаела Иванова Митева

Приложна лингвистика „Английски и китайски език“

Година на дипломиране: 2016

Работи дистанционно във фирма „A Data Pro“ като анализатор на база данни с китайски и английски език.

„Главна роля в моето професионално развитие играе Институт „Конфуций“ и катедра „Класически източни езици и култури“, ръководена от доц. д-р Полина Цончева и доц. д-р Искра Мандова. През годините, прекарани във ВТУ, имах възможността да изучавам китайски език за една година в Ухан, както и да бъда част от програмата „Еразъм+“.“


Надя Тодорова Донева

Приложна лингвистика „Френски и немски език“

Година на дипломиране: 2019

Работи в „Кока-Кола“ с европейски партньори във финансовия департамент.

„ВТУ, учебно заведение с много потенциал, прекрасни преподаватели, ситуирано в един от най- вдъхновяващите, пълни с история и живот, градове в България. Знанията, контактите, емоциите и израстването, които ВТУ ми предостави, са незаменими. С усмивка се връщам към безсънните нощи, не от ходене по купони, а от зубрене на думи по немски език, който между другото си мислех, че никога няма да проговоря. Не мога да се похваля със завиден студентски живот, не мога да кажа коя е най-забавната дискотека или бар или пък къде алкохолът е най-евтин, но с две ръце бих препоръчала Филологическия факултет и по-конкретно специалността "Приложна лингвистика". Най-тежката, но и най-удовлетворяваща специалност, която отваря врати и още повече мирогледи.

Имах честта да ми преподават най-добрите и вдъхновяващи личности, от които научих много. Особено благодарна съм на гл. ас. д-р Нели Пейчева, която ми показа, че зубренето е най-лесният и безперспективен избор, че да имаш тройка не е провал и че понякога да си различен е талант. Благодарение на нея, заобичах още повече немския език и осъзнах, че съм направил най-добрия избор, избирайки го. Гл. ас. д-р Маринела Петрова, прекрасна дама и невероятен преподавател. Изключително фин човек с огромна обща култура, отношение и огромни завидни знания. Тя е прекрасен пример за това, че амбицията, усилията и стремежът са равни на успех. Бих искала да спомена и преп. Мария Ганчева, изключително интересна личност, която ми показа нейната гледна точка към иначе скучните политико-икономически преводи. Тя ме накара да повярвам, че ставам за преводач и още повече ми показа как да мобилизирам невъздържаната ми експресивност, съсредоточавайки се именно в устните преводи. Бих искала от все сърце да благодаря на всички останали преподаватели, от които научих също не малко. Смятам, че ВТУ е огромна възможност, ако съумееш и не се страхуваш да я грабнеш, а за купони никога не е късно, дори и след завършването.“


Теодор Димитров Иванов

Приложна лингвистика „Немски и френски език“

Година на дипломиране: 2018

„След дипломирането ми през март 2020 г. и придобиването на магистърска степен по специалност "Международен Транспорт - подразделение Източна и Централна Европа" към Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne в партньорство със Специализиран институт на Франкофонията по администрация и мениджмънт в гр. София, стартирах своята преквалификация в сферата на транспортните услуги , като понастоящем работя като спедитор в логистична компания, специализирала в доставките на групажни и комплектни товари от Балканите за Скандинавските страни и Прибалтика.

Обучението ми във Великотърновския университет е напластено с пъстри спомени на радост, веселие, спонтанност, задружност, несравнима университетска романтика, топлота в отношенията, стойностни приятелства и комуникации и с много епитети, носещи сантименталния заряд на един артистичен град и на неговите неповторими хора. Страхотни преподаватели със завидни личностни и професионални качества, които даваха мило и драго да запалят искрицата на любопитство и целеустременост в нашите донякъде обезкуражени от повсеместната държавна и институционална неуреденост съзнания.

Катедра "Германистика и нидерландистика" както и катедра "Романистика" са съставени от страхотни индивидуалности, които изградиха у нас редица качества и ни дадоха познанието, на което можем да се опрем днес. Пречупени през моята призма, годините на обучение във ВТУ са един екзистенциален период на себеизграждане и себепознаване. В началния стадий на нашето образование личности като преп. Румяна Раева, доц. д-р Веска Димитрова и преп. Райна Ковачева положиха стабилните основи, въвеждайки ни в дебрите на френския език. Брилянтно се справиха и всички горяхме от ентусиазъм, очаквайки с нетърпение продължението на това ново за нас приключение. В по-напреднал стадий преподаватели като доц. д-р Красимир Петров, гл. ас. д-р Маринела Петрова, гл. ас. д-р Невена Стоянова, преп. Микрула Константинова и преп. Мария Ганчева от колегията на катедра "Романистика" ни вдъхновиха всеки чрез своя индивидуален принос и академичен подход да се запалим по френския език и култура. Именно това предопредели впоследствие моя житейски избор да продължа по-нататъшната ми професионална квалификация в рамките на Франкофонията и ценностите, които тя изповядва.

Изключително съм благодарен и на катедра "Германистика и нидерландистика", като в съзнанието ми изпъкват веднага имената на преподаватели като проф. д-р Людмила Иванова,  проф. д-р Марийка Димитрова, ас. Елена Димитрова, гл. ас. д-р Нели Пейчева, ас. Марияна Манева и други, които се погрижиха по изключително професионален и по типичен за немската прагматичност начин да се придържаме към мнението на Марк Твен, че на човек един цял живот не би му стигнал, за да научи немския език...

Смело мога да твърдя, че и двете катедри са едни безкрайни потенциали, които са съхранили духа на времето, трансферирайки го с преданост, желание и отдаденост към новите поколения. Що се отнася до събитията, които бяха организирани по инициатива на университета, желая да отбележа непримиримия дух на организатора на учебния процес Румяна Павлова от катедра "Романистика", за която нямаше невъзможни неща и се грижеше духът на катедрата да бъде жив, пъстър и многообразен! В заключение бих искал да помоля четящия последните редове на това дълго писание да прегърне и лично да поздрави всички гореспоменати преподаватели, които ни дадоха частица от своето време, от своя мироглед, от своите умения и заряд, с което повлияха на моето бъдещо развитие и поетапно себеутвърждаване! Благодаря Ви от сърце! Сърдечни поздрави и до нови срещи!


Рени Пламенова Петкова

Приложна лингвистика „Руски и немски език“

Година на дипломиране: 2015

SAP Concur, Софтуерен консултант - конфигурации; немскоезични клиенти

„Списъкът е със сигурност много по-дълъг. Това са част от хората, които имат заслуга за моето личностно и професионално развитие: проф. д-р Г. Гочев, проф. д-р Л. Цонева, проф. д-р И. Атанасова, преп. М. Ганчева, ас. Благовест Благоев, проф. дфн Пенка Ангелова, проф. д-р Марийка Димитрова, проф. д-р Людмила Иванова, доц. д-р Радка Василева, проф. д-р Николина Бурнева, гл. ас. д-р Милена Иванова, гл. ас. д-р Владимира Вълкова, гл. ас. д-р Нели Пейчева. Благодарност към всички, които тогава отделяха време и старание да споделят знанието си с нас. С особена почит и уважение към проф. д-р Г. Гочев.“

СПОДЕЛИ В