Балканистика

Емилия Петкова Георгиева

Казвам се Емилия Петкова Георгиева, завърших през 2016 г.  Балканистика (бакалавър) и през 2017 г. Транслатология със славянски или балкански език – новогръцки (магистър).

В момента работя като „преводач-консултант” в отдел „Обслужване на клиенти” във фирма, занимаваща се с търговия както на българския, така и на международни пазари (между които и гръцкия и румънския).

Периодът на обучение във Филологически Факултет към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, беше най-динамичният до момента за мен. Обстановката, която беше предразполагаща, както и преподавателите и колегите, които бяха всеотдайни, подкрепящи и мотивиращи, бяха най-хубавоto нещо през този период.

Благодарна съм, че имах възможност да прекарам 5 години в този университет и смятам, че всеки, който има тази възможност, трябва да подходи отговорно към нея. Има, разбира се, аспекти, които е необходимо да се подобрят в българското образование, но вярвам, че това е възможно, подхождайки на първо място с мисъл за другия и отговорност към себе си и към колектива – нещо, на което в България за жалост се обръща твърде малко внимание.

СПОДЕЛИ В