месец януари

  1. Никола Дойчев
  2. Държавна агенция „Архиви“
  3. Национален исторически музей – гр. София
  4. доц. Милен Михов
  5. Цветелина Петкова
  6. Проф. дин Милко Палангурски
  7. Владимир Стоянов
  8. Фондация „Моят музей“
  9. Дечка Чавдарова
СПОДЕЛИ В