Академични Еразъм координатори

ОТ КАТЕДРА „ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ”

  1. доц. д-р Свилен Станчев, sbstanchev@yahoo.co.uk
  2. доц. д-р Весела Белчева, vbeltscheva@yahoo.com
  3. преп. Силвия Грудкова, silvia.grudkova@abv.bg

 

За повече информация: https://erasmus-vtu.bg/

СПОДЕЛИ В