Руска филология/Русистика

Благовест Асенов Благоев

През 2008 г. завършва ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, Филологически факултет, бакалавър по руска филология с професионални квалификации  „преводач от и на руски език“ и „учител по руски език“. През 2009 г. завършва ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, образователна степен  Магистър по транслатология (с руски език). Същата година става носител на Академичната награда на община Велико Търново. От 2009 г. до момента е асистент по практически руски език в катедра „Русистика” при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. През 2017 г. е назначен за директор на Центъра за административно обслужване на студенти във ВТУ.


Ирина Станимирова Павлова

Завършва бакалавърска степен по специалността „Руска филология“ през 2013 г. и магистърска – „Транслатология с руски език“ през 2014 г. В момента работи в АББ България ЕООД - клон Севлиево като асистент вътрешна и външна комуникация. Като вътрешна комуникация - подготвя и разпространява всякаква информация, която трябва да достигне до служителите, включително пише ежемесечен вестник с новини, свързани със завода и статии за вътрешния сайт на компанията, който се чете от служителите на АББ по целия свят. За външна комуникация - редактиране на съдържанието на официалния сайт на компанията, контакт с медии по повод публични изяви на ръководството на клона, реклама в местни медии, брандиране на работната сграда.


Илияна Сашкова Илиева-Върбанова

През 2013 год. завършва специалност „Руска филология“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (бакалавърска степен), а през 2014 г. – „Транслатология с руски език“ (магистърска степен). Професионална квалификация: преводач. От юли 2013 год. до сега работи като технически сътрудник – брокер във фирма за недвижими имоти „Акцент ВТ“ ООД, гр. Велико Търново. В работата си осъществява чести контакти и общуване с хора от различни националности (руснаци, украинци, евреи и др.) относно закупуване, отдаване и стопанисване на имот/и в България. Част от ангажиментите ? са да присъства при огледите на имоти, да обяснява документацията и законовите разпоредби, да присъства при нотариално изповядване, понякога и да превежда документите и въпроси от нотариуса; след закупуване на имот съдейства при извършване на желани от купувача ремонтни и довършителни работи по имотите – обяснява желаните дейности на изпълнителите и следи за изпълнението. Най-голямата награда, която получава ежедневно, е множеството доволни клиенти и в последствие много добри приятели от различни националности.


Александър Димитров Петров

През 2013 г. завършва „Руска филология“, през 2014 г. специализира „Транслатология с руски език“, а от 2015 г. е докторант към катедра „Русистика“ с научна специалност „Теория на превода на руски език“.


Екатерина Иванова

През 2013 г. завършва бакалавърска степен по „Руска филология“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, а през 2018 г. получава специализация „Учителска правоспособност“. От септември 2017 г. работи като учител по руски език в СОУ „Вичо Грънчаров“, гр. Горна Оряховица.


Дина Рачева

През 2011 г. получава бакалавърска степен в друг вуз, а през 2015 завършва магистратура по „Транслатология с руски език“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Има значителен опит като автор на съдържание (контент райтър) в британското медийно уеб пространство/сфера. Владее английски, арменски, руски и холандски.


Елена Иванова

През 2016 г. завършва магистратура във ВТУ по „Транслатология с руски език“. Професионална квалификация – лингвист- преводач с руски и английски език. В периода 2008 – 2013 г. работи като учител в СОУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Козлодуй. От 2013 г. до момента е преводач в АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД.

СПОДЕЛИ В