Чуждоезиково обучение

Катедра „Чуждоезиково обучение” обезпечава изучаването на чужди езици във всички факултети на университета без специализираните езикови специалности на Филологическия факултет. С изграден през годините опитен  преподавателски състав катедрата провежда общоезиково и специализирано чуждоезиково обучение в рамките на различни хуманитарни, природонаучни и обществени специалности в редовна и задочна форма на обучение. Преподават се основните европейски езици съгласно предвидените в учебния план на всеки факултет обем, форма и изборност на чужд език.

 
 
СПОДЕЛИ В