Посещение на Експертна група на НАОА

По процедура за институционална акредитация на Великотърновския университет, Експертна група на Националната агенция за оценяване и акредитация е на посещение в университета и ще бъдат проведени следните срещи:

24 април 2018 г., 14.00 ч.

На 24 април 2018 г., от 14.00 ч. ще се проведе среща със студенти и докторанти в залата на Библиотечно-информационния център на Корпус 5;

25 април 2018 г., 16.30 ч.

На 25 април 2018 г., от 16.30 ч. ще се проведе среща с потребителите на кадри и членове на Съвета на настоятелите на ВТУ в зала „Европа“ на Ректората.


Моля заповядайте!

СПОДЕЛИ В