План за дейностите през 2018 г.

 1. Ден на отворените врати
  • 17 февруари 2018 г.
  • проф. д-р Маринела Михова
  • доц. д-р Иван Миленски
  • гл. ас. д-р Емил Спасов
  • гл. ас. д-р Даринка Костадинова
  • гл. ас. д-р Мила Гълъбова
  • преп. Лариса Грунчева
  • преп. Елица Александрова

 2. Студентско участие в Уъркшоп „Иновации в детската градина“ /педагогически работилници за работа с интерактивна дъска, електронен дневник, ENVISION и образователна система BRAIN BREIKS.
  • м. февруари 2018 г.
  • гл. ас. д-р Даринка Костадинова

 3. Среща със участници в програмата „Заедно в час“
  • м. февруари 2018 г.
  • доц. д-р Иван Миленски
  • гл. ас. д-р Емил Спасов
  • преп. Лилия Александрова

 4. Публична лекция
  • м. март/април 2018 г.
  • проф. д-р Маринела Михова
  • гл. ас. д-р Даринка Костадинова

 5. Кръгла маса „Наставничеството – нормативни постановки и актуални практически измерения“ / дискусионен панел 1/
  • 28 март 2018 г.
  • проф. д-р Маринела Михова
  • доц. д-р Евгения Тополска
  • гл. ас. д-р Даринка Костадинова
  • гл. ас. д-р Светлана Ангелова
  • преп. Лариса Грунчева

 6. Флашмоб „Генериране на педагогически идеи“
  • м. април 2018 г.
  • доц. д-р Иван Миленски
  •  гл. ас. д-р Светлана Ангелова
  • гл. ас. д-р Емил Спасов
  • гл. ас. д-р Мариян Ангелов
  • преп. Мая Чучкова

 7. Организиране на ежегоден студентски конкурс за есе или снимка– „Учителската професия през моя поглед“, „Класната стая на 21 век“
  • м. април 2018 г.
  • гл. ас. д-р Емил Спасов
  • преп. Елица Александрова
  • преп. Лилия Александрова

 8. Студентски четения - 2018
  • м. май 2018 г.
  • проф. д-р Христо Манолакев
  • доц. д-р Емилия Кирилова
  • гл. ас. д-р Мила Гълъбова
  • гл. ас. д-р Мариан Ангелов

 9. Спортен празник
  • м. май/юни  2018 г.
  • преп. Мая Чучкова

 10. Изнесен научен семинар
  • м. юни  2018 г.
  • проф. д-р Христо Манолакев
  • гл. ас. д-р Светлана Ангелова
  • преп. Мая Чучкова
СПОДЕЛИ В