Мандат 2011-2015

Дейността на директорския съвет се подпомага от ПРОГРАМНИ СЪВЕТИ. Те включват ръководител-координаторите на програми в образователно-квалификационна степен “бакалавър и членовете на съответния колегиум на филиала. Колегиумът включва преподавателите, които са на основен трудов договор във филиала и преподаващите в съответната програма.

Програмният съвет на Филиал на ВТУ – Враца съответно включва:

 1. проф. д-р Галя Бонева (ръководител-координатор на програма „Предучилищна и начална училищна педагогика”);
 2. доц. д-р Рени Христова (ръководител-координатор на програма „Предучилищна педагогика и чужд език);
 3. проф. д-р Даниела Йорданова (ръководител-координатор на програма „Начална училищна педагогика и чужд език”);
 4. доц. д-р Боряна Здравкова  (ръководител-координатор на програма „Социална педагогика”);
 5. доц. д-р Петя Събева (ръководител-координатор на програми „История и география” и „История и философия”);
 6. гл.ас. д-р Мирослава Вътова (ръководител-координатор на програми „Български език и история” и „История и география”);

 

 • членове на колегиума – мандат 2011-2015:
  1. доц. д-р Георги Велев
  2. доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева
  3. доц. д-р Емилия Кирилова
  4. доц. д-р Иван Миленски
  5. доц. д-р София Дерменджиева
  6. гл. ас. д-р Емил Спасов
  7. гл. ас. д-р Мила Гълъбова
  8. гл. ас. Мариан Ангелов
  9. гл. ас. Лариса Грунчева
  10. ас. Живка Йорданова
  11. ас. Лилия Александрова
СПОДЕЛИ В