Събитието през 2016

На 11.04.2016 г. (понеделник) във факултет “Математика и информатика", зала 406 на учебен корпус 3, се проведе кръгла маса на тема:

АКАДЕМИЗМЪТ И НАУКАТА

ВЪВ ФАКУЛТЕТ „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА” – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ

Присъстваха деканското ръководство на факултет „Математика и информатика”, колеги-преподаватели от катедрите „Алгебра и геометрия”, „Информационни технологии”, „Компютърни системи и технологии”, „Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности” и „Математически анализ и приложения”, студенти и докторанти. Участниците споделиха идеи по темата на кръглата маса.


 

СПОДЕЛИ В