Материално-техническа базаКатедра "Продължаващо образование", като част от "Департамент за продължаващо образование и допълнителна квалификация", e основно структурно звено към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. За реализиране на дейността си, свързана с продължаващо образование и квалификация на педагогическите специалисти, катедрата разполага с материално-техническа база в корпусите във Велико Търново и възможности за използване на Педагогически колеж - Плевен и Филиал - Враца. Провеждат се различни форми на обучителна дейност - интерактивни сесии, работни ателиета, майсторски класове, работилници по приложни и визуални изкуства, езикови практики.

В сътрудничество с Центъра по дистанционно обучение към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ се осъществява интерактивно on-line обучение с отдалечен достъп.

СПОДЕЛИ В