Трета кръгла маса за реализацията на младите учители

На 18 април 2018 г. Педагогически колеж - Плевен в партньорство с Областна администрация, Община Плевен и Регионално управление на образованието организира трета по ред кръгла маса на тема „Реализация на младите учители – настояще и бъдеще”, която тази година е под надслов „Образованието на нашите деца утре зависи от нашите учители днес“.
Третото издание на форума протече във формат панелна дискусия, в която партньорските организации представиха своята визия по три проблемни направления: Образователна политика за реализация на младите учители; Кариерното развитие и наставничеството за реализацията на младите учители; Включване на семейството и реализация на младите учители.
Кръглата маса регистрира повишен интерес от страна на заинтересованите страни. Над 120 бяха участниците – представители на областната и общинската администрация, работещи по проблемите на образованието; неправителствени организации и сдружения, предлагащи образователни услуги; представители на синдикалните организации в системата на образованието; директори и учители от училища и детски градини в Плевен; студенти и преподаватели от Педагогическия колеж.
Поставените в отделните панели въпроси и изразени гледни точки предизвикаха оживена дискусия, която в конструктивен порядък бе ориентирана към намиране на решения за привличането и задържането на мотивираните и качествени млади учители в образователните институции. Бяха направени много съдържателни предложения, като например това за отварянето на повече училища и детски градини към бъдещите педагози и осигуряване на реална среда, където те да практикуват извън времето за задължителната практическа подготовка.
Представителите на синдикалните организации лансираха идеята за създаване на Клуб на учителя – място, където младите специалисти да обменят опит и да получават методическа и професионална подкрепа в своето развитие. Зам.-кметът на община Плевен г-н Стефан Милев заяви готовността на общинската администрация да съдейства чрез съответните механизми за назначаване на повече млади специалисти – възпитаници на Педагогическия колеж, в училищата и детските градини на общината. Зам.-областният управител г-жа Татяна Божинова предложи да бъде създаден Консултативен съвет по въпросите на образованието с участието на всички заинтересовани страни.
В своето заключително обръщение към участниците в кръглата маса директорът на Педагогическия колеж доц. д-р Емил Бузов, заедно с удовлетворението си от демонстрираната ангажираност на всички институции на регионално ниво, изрази очакванията си поставените на този форум въпроси, свързани с подпомагането на младите учители за успешна професионална реализация, да намерят адекватни отговори, които да бъдат обсъдени догодина на поредната дискусионна среща.

 

 

 

 

 

 

 

СПОДЕЛИ В