Библиотека

Библиотеката на Педагогически колеж - Плевен разполага с необходимата специализирана литература и учебни материали за студентите от педагогическите специалности. Ежегодно библиотечният фонд се попълва с издания на Университетското издателство и с периодика.

Над 2200 са периодичните научни издания, сред които:

  • Педагогика;
  • Чуждоезиково обучение;
  • Педагогически алманах;
  • Стратегии на образователната и научната политика;
  • Математика и информатика;
  • Образование;
  • Организация и управление на училището и детската градина; 
  • Професионално образование;
  • Психология Журнал и др.

За улеснение на студентите в библиотеката има високоскоростен интернет.

С решение на Академичния съвет (протокол № 3 от 20.03.2023 г.) библиотеката на Педагогическия колеж е включена в структурата на Университетската библиотека. 

СПОДЕЛИ В