Тюторна (наставническа) система за учебната 2016/2017 година

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ФАКУЛТЕТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”

ТЮТОРНА (НАСТАВНИЧЕСКА) СИСТЕМА

2016/2017 учебната година

 

ОКС „БАКАЛАВЪР“

Специалност

прием

курс

тютор (наставник / координатор), отговарящ за студентите през целия курс на обучение

Катедра , от която е тютора

1.

Математика и информатика

2016

1

Доц. д-р Иванка Минчева Георгиева

Алгебра и геометрия

2.

2015

2

3.

2014

3

4.

2013

4

5.

Информатика

2016

1

Проф. д-р Димитър Петков Цветков

Математически анализ и приложения

6.

2015

2

Проф. дмн Стефка Христова Буюклиева

Алгебра и геометрия

7.

2014

3

Проф. д-р Георги Николов Георгиев

Математически анализ и приложения

8.

2013

4

Доц. д-р Ивайло Петров Дончев

Информационни технологии

9.

Компютърни науки

2016

1

Доц. д-р Милен Йорданов Христов

Алгебра и геометрия

10.

2015

2

Гл. ас. д-р Мария Стефанова Джумалиева-Стоева

Алгебра и геометрия

11.

2014

3

Доц. д-р Златко Георгиев Върбанов

Информационни технологии

12.

2013

4

Гл. ас. д-р Гергана Виолетова Маркова

Компютърни системи и технологии

13.

Софтуерно инженерство

2016

1

Гл. ас. д-р Венелин Симеонов Монев

Информационни технологии

14.

-

2

Гл. ас. д-р Силвия Ангелова Върбанова

Информационни технологии

15.

-

3

Гл. ас. д-р Димо Милев Милев

Информационни технологии

16.

-

4

Гл. ас. д-р Росица Росенова Радоева

Компютърни системи и технологии

17.

Книгоиздаване (редовно)

2016

1

Гл. ас. д-р Стела Валериева Георгиева

Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности

18.

2015

2

19.

2014

3

20.

2013

4

21.

Книгоиздаване (задочно)

2016

1

Проф. д-р Лъчезар Георгиев Георгиев

Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности

22.

2015

2

23.

2014

3

24.

2013

4

25.

БИД (редовно)

2016

1

Доц. д-р Живка Василева Радева

Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности

26.

2015

2

27.

2014

3

28.

2013

4

29.

БИД (задочно)

2016

1

Доц. д-р Александър Маринов Ковачев

Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности

30.

2015

2

31.

2014

3

32.

2013

4

33.

Приложна математика

всички

1,2,3,4

Доц. д-р Любомир Янакиев Христов

Математически анализ и приложения

Във всяка следваща учебна година, наставниците, водили 4 курс от специалността, поемат наставничеството на 1 курс.

 

ОКС „МАГИСТЪР“

Специалност

Кандидатура за тютор (наставник / координатор)

Катедра , от която е тютора

1.

Технологии за обучение по математика

Проф. д-р Маргарита Генова Върбанова

Алгебра и геометрия

2.

Библиотечно-информационни дейности. Комуникационен и библиотечен мениджмънт”

Доц. д-р Александър Маринов Ковачев

Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности

3.

Математически структури в информационната сигурност

Проф. дмн Стефка Христова Буюклиева

Алгебра и геометрия

4.

Информатика. Компютърна мултимедия

Доц. д-р Доника Веселинова Вълчева

Компютърни системи и технологии

5.

Информатика. Информационни системи

Доц. д-р Златко Георгиев Върбанов

Информационни технологии

6.

Информатика. Защита на информацията

Проф. дмн Стефка Христова Буюклиева

Проф. д-р Тихомир Стефанов Трифонов

Алгебра и геометрия

7.

Информатика. Корпоративни мрежови среди

Проф. дн Олег Димитров Асенов

Компютърни системи и технологии

8.

Информатика. Мултимедийни системи и технологии в образованието

Проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов

Компютърни системи и технологии

9.

Компютърни науки. Приложни компютърни науки

Проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов

Компютърни системи и технологии

10.

Уеб технологии и разработване на софтуер

Доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова

Информационни технологии

11.

Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт

Проф. д-р Цветан Георгиев Сивков

Доц. д-р Мариана Матеева Петрова

Публичноправни науки, Юридически факултет

Информационни технологии

 

 

Tюторите са определени с решение на факултетния съвет (Протокол № ФД-01-5 от 15.05.2017 г.)

 

 

 

15.05.2017 г. гр. Велико Търново

Декан: проф. д-р Мирослав Гълъбов

СПОДЕЛИ В