Международна мобилност

 1. МЕЖДУНАРОДНА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+
  1. Мобилност на студенти персонал от ВТУ

   Студенти, докторанти, преподаватели и служители на Педагогическия факултет на Великотърновския университет „Св.св.Кирил и Методий“ реализират ежегодно мобилности по програма Еразъм+ на Европейската общност, които се финансират по договори на университета с Националната агенция - Център за развитие на човешките ресурси и с Еразъм консорциум, представляван от АПАО. Мобилностите се администрират съобразно 69 Еразъм+ договора, сключени по инициатива на преподавателите на факултета за обучение в област Педагогика, Физическо възпитание и спорт, Начална училищна педагогика и Социална педагогика с партньорски университета.

   Студентите на Педагогическия факултет на ВТУ„Св.св.Кирил и Методий“  (редовно, задочно и дистанционно обучение) се обучават един семестър в партньорски университет (минимум 3 месеца) или реализират педагогически или работен стаж от 2 до 6 месеца в български училища зад граница, фирми и други организации. Мобилността може да е многократна,  но не повече от 12 месеца за всяка образователна степен (бакалавър, магистър, докторант) за двете дейности общо.

   Преподавателите на Педагогическия факултет участват в едноседмични мобилности с цел преподаване, а служителите - в обучение в международни седмици, организирани от университетите-партньори.

   Факултетния координатор на Педагогически факултет за признаване на положени изпити по време на Еразъм мобилността съгласно приетата процедура е доц.д-р Светослав Стефанов. Академичните координатори за всеки отделен Еразъм+ договор са указани в Обявата за мобилност на сайта на програмата.

   За обяви, срокове и условия за кандидатстване, административни контакти и процедури, списък на партньорските университети, и  платформи за практики вижте сайта на ВТУ за програма Еразъм+ www.erasmus-vtu.bg

  2. Мобилност на студенти и персонал от партньорски университети

   Студенти, докторанти, преподаватели и служители от партньорски университети се обучават, правят стаж и изнасят лекции по програма Еразъм+ във Педагогическия факултет на Великотърновския университет „Св.св.Кирил и Методий“.

   Редът и условията за прием на чуждестранни студенти и преподаватели вижте тук www.erasmus-vtu.bg/en

   Студентите на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“, организирани като секция към организация Еразъм студентска мрежа (ESN), подпомагат интеграцията и социалната програма на чуждестранните Еразъм студенти. За въпроси и членство в мрежата: vt@esnbg.org

  3. Партньори на Педагогическия факултет по програма Еразъм+

   Договори в област Физическо възпитание и спорт

   Държава

   Университет

   Координатор от ВТУ

   Направление

   Белгия

   1. Odisee

   проф.д-р Л.Петров

   Педагогика -  физическо възпитание и спорт

   Белгия

   1. Vives University College

   проф.д-р Л.Петров

   Физическо възпитание и спорт

   Гърция

   1. Aristotle University of Thessaloniki

   проф.д-р Д.Цонкова

   Физическо възпитание и спорт

   Гърция

   1. Democritus University of Thrace – кампус Komotini

   проф.д-р Св.Стефанов

   Физическо възпитание и спорт

   Испания

   1. Universidad de Almeria

   доц.д-р Ст.Беломъжева

   Физическо възпитание и спорт

   Латвия

   1. Daugavpils University

   проф.д-р Св.Стефанов

   Физическо възпитание и спорт

   Литва

   1. Klaipeda University

   проф.д-р Л.Петров

   Физическо възпитание и спорт

   Македония

   1. Ss. Cyril and Methodius University in Skopje

   проф.д-р Л.Петров

   Физическо възпитание и спорт

   Македония

   1. State University of Tetova

   проф.д-р Л.Петров

   Физическо възпитание и спорт

   Полша

   1. The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice

   проф.д-р Л.Петров

   Физическо възпитание и спорт

   Полша

   1. Akademia Wychowania Fizycznego Josefa Pilsudskiego w Warszawie

   Димитринка Цонкова

   Физическо възпитание и спорт; Физиотерапия

   Португалия

   1. Instituto Politecnico de Santerem

   Росица Димкова

   Педагогика -  физическо възпитание и спорт

   Румъния

   1. Universitatea din Oradea

   проф.д-р Л.Петров

   Физическо възпитание и спорт

   Румъния

   1. University of Pitesti

   проф.д-р Л.Петров

   Физическо възпитание и спорт

   Турция

   1. Mustafa Kemal University

   проф.д-р Л.Петров

   Физическо възпитание и спорт

   Турция

   1. Abant Izzet Baysal University

   проф.д-р Д.Йорданова

   Физическо възпитание и спорт

    

   Договори с координатори от академическия състав на Педагогически факултет за областите Педагогика, Социална педагогика и Начална училищна педагогика

   Държава

   Университет

   Координатор от ВТУ

   Направление

   Гърция

   1. University of Crete

   доц.д-р Р.Димкова

   НУП

   Испания

   1. Universitat de Valencia

   ас.д-р К.Златкова-Дончева

   Педагогика

   Испания

   1. University of Deusto

   доц.д-р К.Симеонова

   НУП; Социална педагогика

   Испания

   1. Universitat de Barcelona

   доц.д-р П.Кънева

   Педагогика

   Италия

   1. Universita degli studi di Genova

   доц.д-р М.Моцинова-Бръчкова

   Педагогика

   Латвия

   1. Rezeknes Augstskola

   проф.дн Пл.Легкоступ

   Педагогика

   Нидерландия

   1. The Hague University of Applied Sciences

   доц.д-р К.Симеонова

   Педагогика

   Нидерландия

   1. Stenden University

   доц.д-р К.Симеонова

   Педагогика

   Полша

   1. University of Social Sciences in Lodz

   доц.д-р К.Симеонова

   Педагогика

   Румъния

   1. University of Craiova

   проф.д-р Маринела Михова

   Педагогика

   Словения

   1. University of Ljubljana

   доц.д-р К.Симеонова

   Педагогика

   Словения

   1. University of Primorska

   доц.д-р П.Кънева

   Педагогика

   Турция

   1. Ordu University

   доц.д-р К.Симеонова

   Педагогика

   Турция

   1. Atatürk Üniversitesi

   доц.д-р П.Кънева

   Педагогика

   Турция

   1. Recep Tayyip Erdogan University

   доц.д-р П.Кънева

   Педагогика

   Турция

   1. Mersin University

   проф.д-р В.Петрова

   НУП

   Турция

   1. Abant Izzet Baysal University

   проф.д-р Д.Йорданова

   НУП

   Франция

   1. INS HEA

   проф.дн А.Гърбачева

   Педагогика

   Хърватия

   1. Josip Juraj Strossmayer University of Osijek

   доц.д-р П.Кънева

   Педагогика

   Швеция

   1. Malmo University

   доц.д-р К.Симеонова

   Педагогика

    

   Договори с координатори от други факултети за областите Педагогика и НУП

   Държава

   Университет

   Координатор от ВТУ

   Направление

   Австрия

   1. Pädagogische Hochschule Kärnten /Viktor Frankl Hochschule

   гл.ас д-р С.Великова

   Педагогика

   Австрия

   1. Kirchliche Pädagogische Hochschule Graz

   доц.д-р В.Белчева

   Педагогика

   Австрия

   1. Salzburg University of Education Stefan Zweig

   доц.д-р В.Белчева

   Педагогика

   Австрия

   1. Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems

   доц.д-р В.Белчева

   Педагогика

   Австрия

   1. Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

   доц.д-р В.Белчева

   Педагогика

   Белгия

   1. Vives University College

   гл.ас д-р С.Великова

   Педагогика

   Великобритания

   1. University of Wolverhampton

   доц.д-р Св.Станчев

   Педагогика

   Германия

   1. Friedrich Schiller Universität Jena

   доц.д-р В.Белчева

   Педагогика

   Германия

   1. Universität Bielefeld

   доц.д-р Св.Станчев

   Педагогика

   Гърция

   1. Democritus University of Thrace – кампус Alexandrupoli

   доц.д-р В.Белчева

   Педагогика

   Естония

   1. Talinn University - Pedagogical college

   доц.д-р М.Петрова

   Педагогика

   Испания

   1. Universidad de Salamanca

   ас.д-р А.Дончев

   Педагогика

   Испания

   1. Universidad de Zaragoza

   гл.ас д-р С.Великова

   Педагогика

   Испания

   1. Universidad de Granada  (Ceuta)

   доц.д-р М.Николова

   Педагогика

   Латвия

   1. University of Latvia

   гл.ас д-р С.Великова

   Педагогика

   Латвия

   1. Daugavpils University

   доц.д-р М.Петрова

   Педагогика

   Латвия

   1. Riga Teacher Training and Educational Management Academy

   доц.д-р М.Петрова

   Педагогика

   Литва

   1. Klaipeda University

   гл.ас д-р С.Великова

   Педагогика

   Литва

   1. Klaipeda State University of Applied Sciences

   доц.д-р М.Петрова

   Педагогика

   Македония

   1. Goce Delchev University

   доц.д-р В.Белчева

   Педагогика

   Нидерландия

   1. Hogskolen I Ostfold

   проф.д-р Л.Костова

   Педагогика

   Полша

   1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

   гл.ас.д-р Н.Пейчева

   Педагогика

   Полша

   1. School of Technology and Economics in Jaroslaw

   доц.д-р М.Петрова

   Педагогика

   Полша

   1. Pedagogical University of Cracow

   проф.дн М.Григорова

   Педагогика

   Румъния

   1. Ovidius University of Constanta

   доц.д-р М.Петрова

   Педагогика

   Румъния

   1. Petroleum-Gas University of Ploiesti

   проф.д-р Л.Костова

   Педагогика

   Румъния

   1. Universitatea “Stefan cel Mare” Suceava

   С.Грудкова

   Педагогика

   Турция

   1. Gazi University

   проф.дн М.Гърмидолова

   Педагогика

   Турция

   1. Cukurova University

   проф.д-р Л.Костова

   Педагогика за учители по английски; НУП

   Турция

   1. Ibrahim Cecen University of Agri

   С.Грудкова

   Педагогика

   Унгария

   1. Szent Istvan University

   С.Грудкова

   Педагогика с езици

   Хърватия

   1. University of Zadar

   проф.дн М.Гърмидолова

   Педагогика

   Швейцария

   1. University of Teacher Education PHBern

   доц.д-р В.Белчева

   Педагогика

    

   Академични Еразъм координатори от Педагогически факултет

   проф.дн Анелия Гърбачева, A.Garbacheva@uni-vt.bg

   проф.д-р Веселинка Петрова, V.Petrova@uni-vt.bg

   проф.д-р Даниела Йорданова, danni_vt@abv.bg

   проф.д-р Димитринка Цонкова, kadinova@abv.bg

   ас.д-р Катерина Златкова-Дончева, kzlatkova@gmail.com

   доц.д-р Катя Симеонова, k_simeonova@mail.ru

   проф.д-р Людмил Петров, ludmilpetrov55@gmail.com

   проф.д-р Маринела Михова, marinela.mihova@gmail.com

   доц.д-р Милена Моцинова-Бръчкова, brachkova@gbg.bg

   доц.д-р Пенка Кънева, p.kuneva@gmail.com

   доц.д-р Росица Димкова, rdimkova@gmail.com

   доц.д-р Светослав Стефанов, stambolov27@abv.bg

   доц.д-р Стефания Беломъжева, stefania1@abv.bg

    

   Академични Еразъм координатори от други факултети

   ас.д-р Антон Дончев, a_mr@mail.bg

   доц.д-р Весела Белчева, vbeltscheva@yahoo.com

   проф.д-р Людмила Костова, ludmillak3@gmail.com

   проф.дн Маргрета Григорова, margretag@yahoo.com

   доц.д-р Мариана Петрова, mm_p@abv.bg

   проф.дн Мариана Гърмидолова, m.gurmidolova@ts.uni-vt.bg

   доц.д-р Марияна Николова, mnikolova_vt@abv.bg

   гл.ас- д-р Нели Пейчева, neli_peicheva@yahoo.com

   доц.д-р Свилен Станчев, sbstanchev@yahoo.co.uk

   гл.ас. д-р Силвия Великова, sylviavelikova@abv.bg

   преп. Силвия Грудкова, silvia.grudkova@abv.bg


   „Бачо Киро“, Алкокрон /Мадрид/, Испания – координатор проф дн Марианна Мандева

   „Васил Левски“, Палма, Испания – координатор проф. дн Венка Кутева


 2. ДВУСТРАННИ МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

  Преподаватели и студенти на Педагогическия факултет се включват в международната дейност по преките двустранните договори на Великотърновския университет „Св.св.Кирил и Методий“.

СПОДЕЛИ В