Ресурси

Приоритетни за Австрийска библиотека във Велико Търново са изданията в областта на австрийската литература и култура, историята на изкуството, философията, психологията, транслатологията, езикознанието, образованието и немски като чужд език (DaF).

 

Библиотечният фонд се предоставя и допълва ежегодно от Федералното министерство за Европа, интеграция и външни работи на Република Австрия.

 

Библиотечните ресурси включват и енциклопедична и справочна литература, оригинални австрийски периодични издания, непериодични сборници и други информационни носители /аудио- и видеокасети, CD, DVD/.

Наличната литература е представена в интернет-каталог, свързан към електронния каталог на Централна университетска библиотека при ВТУ.

 

В Австрийска библиотека на разположение на студентите, изучаващи немски език, е копирна машина на самообслужване. За подпомагане на учебния процес библиотеката разполага с мултифукционално устройство за принтиране, ксерокопиране и сканиране, CD- и DVD-Player и мултимедия.

СПОДЕЛИ В