Обучителни семинари на Гьоте-Институт

в сътрудничество с Департамента за езиково обучение

На 16 март 2018 г. студентите, изучаващи немски език в различните специалности на Педагогическия факултет, отново участваха в ежегодните семинари на Гьоте-институт (България), организирани от г-жа Любов Мавродиева (Гьоте-институт) и доц. д-р Весела Белчева от Департамента за езиково обучение към ВТУ. Семинарният модул на тема „Похвала и критика в ранното обучение по немски като чужд език” с модератор г-жа Бистра Цанева е своеобразно продължение на проведения на 24 ноември 2017 г. семинар „Подкрепа и мотивиране в обучението по немски език. Учене на станции” с модератори г-жа Бистра Цанева и г-жа Спасинка Димитрова.

Семинарът запозна бъдещите педагози с ролята на позитивното и мотивиращо въздействие на похвалата и критиката върху децата. Модераторката Б. Цанева предложи на студентите разноообразни идеи за междупредметно и ситуативно учене, което стимулира индивидуалното развитие на децата и превръща обучението по немски език в удоволствие и интересно занимание.

 

СПОДЕЛИ В