Специализирани портали

  1. EBSCO - Academic Search CompleteКолекцията Academic Search Complete към платформата EBSCO съдържа повече от 8500 пълнотекстови периодични издания и 7300 рецензирани списания и общо над 13 200 публикации, включващи монографии, отчети, материали от конференции и др.
  2. JSTOR е дигитална академична библиотека с академично съдържание в различните научни области, включително и хуманитаристика. Колекциите включват статии от рецензирани научни списания, резюмета към статии, отделни глави от сборници, като повечето са с отворен достъп.
  3. Oxford Academic – отворен достъп до пълнотекстови научни материали, в т.ч. статии, глави от монографии, доклади, рецензии и др.
  4. Web of Science – осигурява абонаментен достъп до множество бази данни, които предоставят изчерпателни данни за цитиране за много различни академични дисциплини. Първоначално е произведен от Института за научна информация и в момента се поддържа от Clarivate Analytics.
  5. MDPI – научна платформа с отворен достъп до над 240 реферирани списания.
  6. ERIC – онлайн библиотека с авторитетна база данни от индексирани пълнотекстови материали и полезни ресурси.
  7. Scielo – дигитална библиотека, която предлага отворен достъп до над 985 пълнотекстови научни статии, доклади, рецензии и т.н.
  8. DOAJ – интернет директория, която предлага достъп до научни статии и списания на над 80 езика.
  9. Journals for Free – платформа, която предлагат отворен достъп до над 17 000 статии в област литература и чужди езици, образование, история и др,
  10. SpringerOpen – Достъп до пълнотекстови документи в различните области на знанието.
СПОДЕЛИ В