Международна мобилност

 1. МЕЖДУНАРОДНА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+
  1. Мобилност на студенти персонал от ВТУ

   Студенти, докторанти, преподаватели и служители на Философския факултет на Великотърновския университет „Св.св.Кирил и Методий“ реализират ежегодно мобилности по програма Еразъм+ на Европейската общност, които се финансират по договори на университета с Националната агенция - Център за развитие на човешките ресурси и с Еразъм консорциум, представляван от АПАО. Мобилностите се администрират съобразно 34-те Еразъм+ договора, сключени по инициатива на преподавателите на факултета за обучение в област Философия, Политология, Психология и Национална Сигурност с 26 университета от страните по програмата.

   Студентите на Философски факултет на ВТУ„Св.св.Кирил и Методий“ (редовно, задочно и дистанционно обучение) се обучават един семестър в партньорски университет (минимум 3 месеца) или реализират педагогически или работен стаж от 2 до 6 месеца във фирми и други организации. Мобилността може да е многократна, но не повече от 12 месеца за всяка образователна степен (бакалавър, магистър, докторант) за двете дейности общо.

   Преподавателите на Философски факултет участват в едноседмични мобилности с цел преподаване, а служителите - в обучение в международни седмици, организирани от университетите-партньори.

   Факултетния координатор на Философски факултет за признаване на положени изпити по време на Еразъм мобилността съгласно приетата процедура е проф. д.н. Вихрен Бузов, зам.-ректор по УКА и ръководител на Катедра „Философски науки“. Академичните координатори за всеки отделен Еразъм+ договор са указани в Обявата за мобилност на сайта на програмата.

   За обяви, срокове и условия за кандидатстване, административни контакти и процедури, списък на партньорските университети, и платформи за практики вижте сайта на ВТУ за програма Еразъм+ http://www.erasmus-vtu.bg


  2. Мобилност на студенти и персонал от партньорски университети

   Студенти, докторанти, преподаватели и служители от партньорски университети се обучават, правят стаж и изнасят лекции по програма Еразъм+ във Философски факултет на Великотърновския университет „Св.св.Кирил и Методий“.

   Редът и условията за прием на чуждестранни студенти и преподаватели вижте тук www.erasmus-vtu.bg/en

   Студентите на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“, организирани като секция към организация Еразъм студентска мрежа (ESN), подпомагат интеграцията и социалната програма на чуждестранните Еразъм студенти. За въпроси и членство в мрежата: vt@esnbg.org


  3. Партньори на Философски факултет по програма Еразъм+

   Латвия

   1. Daugavpils University
   2. University of Latvia

   Литва

   1. Vytautas Magnus University
   2. Klaipeda University
   3. Vilnius Gediminas Technical University

   Македония

   1. FON University

   Полша

   1. Jagiellonian University
   2. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
   3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
   4. Pomeranian University in Slupsk
   5. Nicolaus Copernicus University

   Румъния

   1. University of Bucharest
   2. National University of Political Studies and Public Administration
   3. University of Craiova
   4. Universitatea din Oradea

   Словакия

   1. University of SS. Cyril and Methodius in Trnava

   Словения

   1. University of Maribor

   Турция

   1. Ibrahim Cecen University of Agri
   2. TOBB University of Economics and Technology
   3. Bartin University
   4. Maltepe University  (Istanbul)
   5. Istanbul Sehir University
   6. Ege University
   7. University of Sakarya
   8. K?rklareli University

   Хърватия

   1. University of Zadar

 2. ДВУСТРАННИ МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

  Преподаватели и студенти на Философски факултет се включват в международната дейност по преките двустранните договори на Великотърновския университет „Св.св.Кирил и Методий“.

СПОДЕЛИ В