Международна мобилност

 1. МЕЖДУНАРОДНА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+
  1. Мобилност на студенти персонал от ВТУ

   Студенти, докторанти, преподаватели и служители на Факултет Математика и информатика на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ реализират ежегодно мобилности по програма Еразъм+ на Европейската общност, които се финансират по договори на университета с Националната агенция - Център за развитие на човешките ресурси и с Еразъм консорциум, представляван от АПАО.

   Мобилностите се администрират съобразно 47 Еразъм+ договора, сключени по инициатива на преподавателите на факултета за обучение в област Математика и информатика и Компютърни науки с партньорски университети.

   Студентите на Факултет Математика и информатика на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (редовно, задочно и дистанционно обучение) се обучават един семестър в партньорски университет (минимум 3 месеца) или реализират практика от 2 до 6 месеца в университетите-партньори или в други организации. Мобилността може да е многократна, но не повече от 12 месеца за всяка образователна степен (бакалавър, магистър, докторант) за двете дейности общо.

   Факултетният координатор по програмата Еразъм + за Факултет "Математика и информатика", включително и за признаване на положени изпити по време на Еразъм мобилността съгласно приетата процедура е доц. д-р Доника Вълчева. Академичните координатори за всеки отделен Еразъм+ договор са указани в Обявата за мобилност на сайта на програмата.

   Преподавателите на Факултет Математика и информатика участват в едноседмични мобилности с цел преподаване, а служителите имат възможност да участват в едноседмични мобилности с цел обучение в партньорските университети.

   За обяви, срокове и условия за кандидатстване, административни контакти и процедури, списък на партньорските университети, и платформи за практики вижте сайта на ВТУ за програма Еразъм+ www.erasmus-vtu.bg .


  2. Мобилност на студенти и персонал от партньорски университети

   Студенти, докторанти, преподаватели и служители от партньорските Еразъм+ университети се обучават, правят стаж и изнасят лекции във Факултет Математика и информатика на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

   Редът и условията за прием на чуждестранни студенти и преподаватели вижте на www.erasmus-vtu.bg/en.

   Студентите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, организирани като секция към организация Еразъм студентска мрежа (ESN), подпомагат интеграцията и социалната програма на чуждестранните Еразъм студенти. За въпроси и членство в мрежата: vt@esnbg.org.


  3. Партньори на Факултет Математика и информатика по програма Еразъм+

   Държава

   Университет

   Академичен координатор

   Австрия

   Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

   гл. ас д-р Росица Радоева

   University College of Teacher Education Carinthia

   Доц. д-р Иванка Минчева

   Donau-Universität Krems

   гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

   Белгия

   KU Leuven

   Доц. д-р Доника Вълчева

   Великобритания

   Leeds Metropolitan University

   Доц. д-р Доника Вълчева

   Германия

   Technische Universität Kaiserslautern

   Доц. д-р Галя Накова

   Universität Passau

   Проф. дн Олег Асенов

   Ostfalia Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hochschule

   Braunschweig/Wolfenbüttel

   Доц. д-р Юлияна Дошкова-Тодорова

   Гърция

   National Technical University of Athens

   Проф. д-р Георги Георгиев

   Дания

   Roskilde Univesitetscenter

   Проф. д-р Мирослав Гълъбов

   Испания

   Universidad de Granada

   Доц. д-р Марияна Николова (TT)

   Доц. д-р Доника Вълчева (CS)

   University of the Ballearic Islands

   Проф. д-р Тихомир Трифонов

   Италия

   Universita degli Studi del Sannio

   Доц. д-р Доника Вълчева

   Univrsita Degli Studi di Cagliari

   Доц. д-р Галя Накова

   Universita di Pisa

   Доц. д-р Мариана Петрова

   Universita degli studi di Roma “La Sapienza”

   Проф. д-р Георги Георгиев

   Литва

   Klaipeda State University of Applied Sciences

   Доц. д-р Мариана Петрова

   Латвия

   Information Systems Management Institute

   Доц. д-р Мариана Петрова

   Latvian College of Culture at the Latvian Academy of culture

   Доц. д-р Мариана Петрова

   Rezeknes Augstskola

   Проф. д-р Мирослав Гълъбов

   Vidzemes Augstskola

   гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

   Ventspils Univesity College (Ventspils Augstskolu)

   Доц. д-р Мариана Петрова

   Македония

   University of Information and Technology “Saint Paul the Apostle”

   Доц. д-р Доника Вълчева

   Ss. Cyril and Methodius University in Skopje

   Доц. д-р Мариана Петрова

   Goce Delchev University

   Проф. дн Стефка Буюклиева

   Полша

   School of Technology and Economics in Jaroslaw

   Доц. д-р Мариана Петрова

   Jan Kochanowski University of Kielce

   Доц. д-р Иванка Минчева

   University Marii Curie-Sklodowskiej

   Доц. д-р Доника Вълчева

   Португалия

   Instituto Politecnico do Porto

   Проф. дн Олег Асенов

   Румъния

   “Vasile Alecsandri” University of Bacau

   Проф. д-р Тихомир Трифонов

   Technical University of Iasi

   Доц. д-р Доника Вълчева

   University of Pitesti

   Доц. д-р Доника Вълчева

   Словакия

   University of SS. Cyril and Methodius in Trnava

   Проф. д-р Георги Георгиев

   Technical University of Kosice

   гл. ас. д-р Теодор Калушков

   Турция

   Ankara University

   Доц. д-р Емилиян Петков

   Trakya University

   Доц. д-р Милен Христов

   Ege University

   гл. ас. д-р Теодор Калушков

   Selcuk University

   гл. ас. д-р Теодор Калушков

   Recep Tayyip Erdogan University

   Доц. д-р Мариана Петрова

   Унгария

   Dennis Gabor College

   Доц. д-р Емилиян Петков

   Obuda University

   Проф. д-р Тихомир Трифонов

   University of West Hungary

   Доц. д-р Златко Върбанов

   Финландия

   Tampere University of Applied Sciences

   Доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова

   Франция

   ESAIP Graduate School of Engineering

   Доц. д-р Емилиян Петков

   ESIGETEL

   Проф. д-р Мирослав Гълъбов

   Universite Paris13

   Доц. д-р Доника Вълчева

   Чехия

   Czech University of Life Sciences

   Доц. д-р Доника Вълчева


 2. ДВУСТРАННИ МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

  Преподаватели на Факултет Математика и информатика се включват в международната дейност по преките двустранните договори на Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“.

СПОДЕЛИ В