Кръгла маса - Академизмът и науката във Факултет „Математика и Информатика“ - Предизвикателства и Перспективи

Round Table: Academism and Science in the Faculty of Mathematics and Informatics – Challenges and Perspectives
СПОДЕЛИ В