Предложение за частично обучение в Башкирския държавен университет

в гр. Уфа, Република Башкирия, Руска федерация през учебната 2018-2019 г.

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ обявява конкурс по документи за 6 места за студенти и/или докторанти за едносеместриално включено обучение в Башкирския държавен университет – гр. Уфа, Република Башкирия, Руска федерация, през учебната 2018-2019 г.

 

Кандидатите трябва да посочат през кой семестър на следващата учебна година желаят да заминат за обучение в Башкирския държавен университет – зимен (от 15 септември до 15 декември 2018 г.) или летен (от 1 март до 31 май 2019 г.).

 

Башкирският държавен университет предлага обучение на руски, английски, немски и френски език. Престоят на студентите и докторантите може да се използва и за научноизследователска работа или само за изучаване на руски език. Башкирският държавен университет осигурява на всички студенти и докторанти безплатно настаняване в общежитие, както и месечна стипендия. Пътните разходи се поделят по равно между Великотърновския университет и одобрените кандидати.

 

Башкирският държавен университет издава сертификат, а Великотърновският университет признава периода на обучение и присъдените кредити (30 кредита за един семестър), както и положените изпити от студентите и докторантите.

 

Срок за подаване на заявления: 31 май 2018 г.

За допълнителна информация и подаване на заявления: Център за административно обслужване на студенти, Офис 1, Ректорат, Иван Алексиев – инспектор чуждестранни кандидат-студенти и студенти; тел: 062 618 205; имейл: foreign-students@uni-vt.bg

Централната сграда на Башкирския държавен университет, гр. Уфа

Башкирският държавен университет е разположен в центъра на столицата на Република Башкирия гр. Уфа. Той е основан в 1909 г. В него се обучават 36 хиляди студенти и докторанти в 18 факултета и института. Университетът се ползва с висок престиж както в Република Башкирия, така и в цялата Руска федерация. В него се обучават и много чуждестранни студенти, особено от Китай. Великотърновският университет и Башкирският държавен университет вече много години осъществяват интензивно образователно и научно сътрудничество. Лектори от ВТУ преподават и български език, който се изучава като втори славянски език във Филологическия факултет.

 

Столицата на Башкирия гр. Уфа е едномилионен съвременен град, в който има множество университети, театри, опера, музеи, други културни институции. Градът е изключително красив, с широки и дълги булеварди, съвременни сгради, хотели, с много зеленина. През града тече плавателната река Белая, която по-нататък се влива в река Кама. Официални езици: руски и башкирски. Башкирският език спада към тюркските езици.

Паметникът на Салават Юлаев в гр. Уфа

 

СПОДЕЛИ В