Подготвителен семинар за републиканска студентска олимпиада по програмиране (PCOП)

2018 – очаквайте скоро.

Събитието през 2017

СПОДЕЛИ В