Магистър след професионален бакалавър, бакалавър или магистър

ПРИЕМ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА УЧЕБНАТА 2024 – 2025 ГОДИНА


КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ?

Разполагате с две възможности за кандидатстване по магистърските програми:

 1. Да запазите само едно място в предпочитана специалност съгласно условията на АКЦИЯТА „РАНО РАНИ – ОТКРИЙ НОВИ ХОРИЗОНТИ. СТАНИ МАГИСТЪР“ 2024 г.

Важно!

В АКЦИЯТА „РАНО РАНИ – ОТКРИЙ НОВИ ХОРИЗОНТИ. СТАНИ МАГИСТЪР“ 2024 г.  може да запазите място за задочна и дистанционна форма на обучение срещу заплащане

 1. Да подадете документите си в редовния прием за магистърските програми

КОГА ДА КАНДИДАТСТВАМ?

 1. Кандидатстването по време на АКЦИЯТА „РАНО РАНИ – ОТКРИЙ НОВИ ХОРИЗОНТИ. СТАНИ МАГИСТЪР“ 2024 г. е от 22 април до 31 май 2024 г. на https://zm.uni-vt.bg/Default_m.aspx

 1. Подаването на документи в редовния прием за участие в магистърските програми е, както следва:

С КАКВИ ДОКУМЕНТИ ДА КАНДИДАТСТВАМ?

 1. Кандидатстването по АКЦИЯТА „РАНО РАНИ – ОТКРИЙ НОВИ ХОРИЗОНТИ. СТАНИ МАГИСТЪР“ 2024 г. е електронно и дава възможност на кандидати, на които им предстои завършване на висше образование през текущата 2024 г., да си запазят място по една предпочитана магистърска програма. Те следва да представят уверение, че са в последен курс на обучение и им предстои дипломиране през 2024 г.

 1. Кандидатстването по магистърските програми в редовния прием става електронно с диплома за висше образование или с уверение (ако предстои издаване на диплома) и с успех, не по-малък от „добър“. Приемът на студенти се извършва чрез конкурс по документи. За определени магистърски програми се провеждат изпит, тест или събеседване – условията и графикът за тях може да видите тук.

КАКВИ СТЪПКИ ДА СЛЕДВАМ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕТО?

При електронното кандидатстване следвайте следните стъпки:

Първа стъпка. Подаване на заявление за кандидатстване, попълнено в електронната система, като се изисква задължителна начална регистрация чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронна поща (електронната система ще бъде активна от 24 юни 2024 г.).

Втора стъпка. Тя има два варианта:

 • Първи вариант: кандидатстване по време на АКЦИЯТА „РАНО РАНИ – ОТКРИЙ НОВИ ХОРИЗОНТИ. СТАНИ МАГИСТЪР“ 2024 г. Изпратете на следния имейл: magistar@ts.uni-vt.bg сканирано копие на уверение, че сте в последен курс на обучение и ви предстои дипломиране през 2024 г. Тези кандидати могат да подадат документи само по време на АКЦИЯТА „РАНО РАНИ – ОТКРИЙ НОВИ ХОРИЗОНТИ. СТАНИ МАГИСТЪР“ 2024 г.

Кандидатите, които вече имат диплома за висше образование, изпращат сканираното копие на дипломата.

 • Втори вариант: кандидатстване в редовния прием. Изпратете сканирано копие на дипломата си за висше образование на следния имейл: magistar@ts.uni-vt.bg Ако издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава уверение или академична справка, където е отразен средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити.

Трета стъпка. Тази стъпка следва след проверка на вашите документи и потвърждаване на избора ви!!!

Изпратете сканирано копие на документ за платена такса за участие в кандидатмагистърския прием и за такса за изпит (за определени специалности) в размер, определен от Академическия съвет, на имейл  magistar@ts.uni-vt.bg

КОГА СЕ ПУБЛИКУВА КЛАСИРАНЕТО?

Класирането се оповестява на сайта на Университета, както следва:

 • за кандидати, които са подали документи за ПЪРВИ прием – на 26 юли 2024 г.
 • за кандидати, които са подали документи за ВТОРИ прием – на 26 септември 2024 г.

КОГА ДА СЕ ЗАПИША?

Записването на приетите за обучение студенти в ОКС „магистър“ се извършва от дирекция „Магистърски програми“ в Ректората на Великотърновския университет въз основа на издадена от ректора заповед и с документ за внесена семестриална такса в следните срокове:

 • приетите студенти, подали документи за ПЪРВИ прием – от 27 до 31 юли 2024 г.
 • приетите студенти, подали документи за ВТОРИ прием – от 27 до 30 септември 2024 г.

Важно!

• Записването на класираните кандидат-магистри в Педагогическия колеж – гр. Плевен се извършва в сградата на Педагогическия колеж (гр. Плевен, ул. „Никола Д. Петков“ № 18). Колежът не предоставя възможност за заплащане на семестриална такса на място.

• Записването на класираните кандидат-магистри във Филиала на ВТУ – гр. Враца се извършва в сградата на Филиала на ВТУ (гр. Враца, бул. „Мито Орозов“ № 59). Филиалът не предоставя възможност за заплащане на семестриална такса на място.

КОГА ДА СЕ ЗАПИШАТ ЗАПАЗИЛИТЕ МЯСТО ПО АКЦИЯТА „РАНО РАНИ – ОТКРИЙ НОВИ ХОРИЗОНТИ. СТАНИ МАГИСТЪР“ 2024 г.?

 • Мястото на кандидатите, които имат диплома за придобито висше образование или уверение (ако предстои издаването на диплома), ще се пази до 31 юли 2024 г. включително. Тези кандидати следва да се запишат в предпочетената магистърска програма в периода от 27 до 31 юли 2024 г. включително  след полагане на входен изпит, тест или събеседване за определени специалности.

 • Мястото на кандидатите, на които им предстои завършване на висше образование през текущата 2024 г., ще се пази до 30 септември 2024 г. включително. Тези кандидати следва да се запишат в предпочетената магистърска програма в периода от 27 до 30 септември 2024 г. включително след полагане на входен изпит, тест или събеседване за определени специалности.

Ако до посочените крайни срокове кандидатът не се запише, защото не отговаря на условията за прием в магистърските програми (успех от дипломата за завършена степен на висше образование, не по-малък от „добър“) или на изискванията за прием в определените специалности, или защото е променил желанието си, мястото му се обявява за свободно, а внесената такса за кандидатстване не се възстановява.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ МАГИСТРИ?

При записването си приетите студенти представят:

 1. Оригинал на дипломата за висше образование, която се връща на кандидата след записването;
 2. Лична карта, която се връща след сверяване на данните;
 3. Квитанция за платена семестриална такса за обучение;
 4. Три снимки (паспортен формат).

След обработката на документите трябва да имате готовност да заплатите семестриалната такса за обучение.

Таксата за обучение се заплаща:

1. Чрез банков превод по сметката на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“:

Банкова сметка (IBAN): BG47UNCR70003124859656

BIC на банката UNCRBGSF

Титуляр на сметката: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

Във вносната бележка за платена семестриална такса за първия семестър задължително се изписват данните на кандидата, а не на внасящия таксата.

2. С дебитна карта на ПОС терминал в касата в Ректората на Университета.

За повече информация можете да позвъните в дирекция „Магистърски програми“ – на телефон 062/618 204 или на моб. +359 882 351 369.

СПОДЕЛИ В