Интердисциплинарен семинар “Информационно общество”

http://www.math.bas.bg/vt/ioseminar/committee.html

Семинарът се организира съвместно с Института по математика и информатика при БАН


2018 – очаквайте скоро.

Събитието през 2016

Събитието през 2015

СПОДЕЛИ В