Научен семинар "Математически основи на информатиката"

“Mathematical Foundations of Informatics” Workshop

Семинарът се организира съвместно с Института по математика и информатика при БАН и се провежда периодично (1-2 пъти месечно) през учебната година.

The scientific workshop is organized by the Faculty of Mathematics and Informatics and Section "Mathematical Foundations of Informatics" of the Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences.

За контакти:

Събитието през 2023

Събитието през 2022

Събитието през 2020

Събитието през 2019

Събитието през 2018

Събитието през 2017

Събитието през 2016

Събитието през 2015

Събитието през 2014

Събитието през 2013

СПОДЕЛИ В