Информационни, комуникационни и енергийни системи и технологии

International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST

http://icestconf.org/


Факултет „Математика и информатика“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ активно участва както в организацията, така и в провеждането на конференцията през 2013, 2014.

СПОДЕЛИ В