Международна научна конференция “Е-Learning”

International Conference on E-Learning

http://elearning-conf.eu/


Факултет „Математика и информатика“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ активно участва както в организацията, така и в провеждането на конференцията през 2016.

СПОДЕЛИ В