Международен симпозиум “Приложна Информатика”

International Symposium on Applied Informatics and Related Areas

http://ais.amk.uni-obuda.hu/


Факултет „Математика и информатика“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ активно участва както в организацията, така и в провеждането на симпозиума през 2015, 2016, 2017, 2018.

СПОДЕЛИ В