Национална научна конференция с международно участие “Библиотеки – Четене – Комуникации”

National Scientific Conference with International Participation "Libraries – Reading – Communications"

Катедра „Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности“ към факултет „Математика и информатика“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ активно участва както в организацията, така и в провеждането на конференцията.


Събитието през 2019

Събитието през 2018

Събитието през 2017

Събитието през 2016

Събитието през 2015

Събитието през 2014

СПОДЕЛИ В