Дигитално съхраняване и представяне на културно и научно наследство

Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage (DIPP)

Факултет „Математика и информатика“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ активно участва както в организацията, така и в провеждането на конференцията през 2013, 2014, 2016, 2018.


Събитието през 2018

Събитието през 2016

Събитието през 2014

Събитието през 2013

СПОДЕЛИ В