Международен колоквиум по диференциална геометрия и свързани с нея области

International Colloquium on Differential Geometry and Related Fields

http://icdg.web.nitech.ac.jp/


Колоквиумът се организира и провежда от факултет „Математика и информатика към ВТУ „св. св. Кирил и Методий“  в съответствие с договор за сътрудничество и академичен обмен между ВТУ и технологически институт в гр. Нагоя, Япония.


Събитието през 2018

Събитието през 2016

Събитието през 2014

СПОДЕЛИ В