Международна мобилност

 1. МЕЖДУНАРОДНА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+
  1. Мобилност на студенти и персонал от ВТУ

   Студенти, докторанти, преподаватели и служители на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ реализират ежегодно мобилности по програма Еразъм+ на Европейската общност, които се финансират по договори на университета с Националната агенция - Център за развитие на човешките ресурси и с Еразъм консорциум, представляван от АПАО. Мобилностите се администрират съобразно 25-те Еразъм+ договора, сключени по инициатива на преподавателите на факултета за обучение в област История, Археология и Етнология с партньорски университети.

   Студентите на Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (редовно, задочно и дистанционно обучение) се обучават един семестър в партньорски университет (минимум 3 месеца) или реализират практика от 2 до 6 месеца в университетите-партньори или в други организации. Мобилността може да е многократна, но не повече от 12 месеца за всяка образователна степен (бакалавър, магистър, докторант) за двете дейности общо. Факултетният координатор за Исторически факултет за признаване на положени изпити по време на Еразъм мобилността съгласно приетата процедура е проф. д-р Ивелин Иванов. Академичните координатори за всеки отделен Еразъм+ договор са указани в Обявата за мобилност на сайта на програмата.

   Преподавателите на Исторически факултет участват в едноседмични мобилности с цел преподаване, а служителите имат възможност да участват в едноседмични мобилности с цел обучение в международни седмици на партньорските университети

   За обяви, срокове и условия за кандидатстване, административни контакти и процедури, списък на партньорските университети, и платформи за практики вижте сайта на ВТУ за програма Еразъм+ www.erasmus-vtu.bg

  2. Мобилност на студенти и персонал от партньорски университети

   Студенти, докторанти, преподаватели и служители от партньорските Еразъм+ университети се обучават, правят стаж и изнасят лекции в Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

   Редът и условията за прием на чуждестранни студенти и преподаватели вижте на www.erasmus-vtu.bg/en

   Студентите на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“, организирани като секция към организация Еразъм студентска мрежа (ESN), подпомагат интеграцията и социалната програма на чуждестранните Еразъм студенти. За въпроси и членство в мрежата: vt@esnbg.org

  3. Партньори на Исторически факултет по програма Еразъм+
   1. Karl-Franzens-Universität Graz, Австрия, за направление История, координатор доц. д-р Гергана Георгиева
   2. University of Nicosia, Кипър, за направление История, координатор проф. дин Иван Тютюнджиев
   3. Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Германия, за направление История, координатор проф. д-р Валентин Спиридонов
   4. Justus-Liebig-Universität Gießen, Германия, за направление История и Археология, координатор проф. д-р Валентин Спиридонов
   5. University of Santiago de Compostela, Испания, за направление История и Археология, координатор доц. д-р Слави Димитров
   6. University of Ioannina, Гърция, за направление История и Археология, координатор проф. д-р Анастасия Петрова
   7. Universite Paris13, Франция, за направление История, координатор гл. ас. д-р Светла Глушкова
   8. Central European University, Унгария, за направление История и Археология, координатор доц. д-р Росина Костова
   9. University of Island, Исландия, за направление История, координатор проф. д-р Ивелин Иванов
   10. University of Latvia, Латвия, за направление История и Археология, координатор проф. д-р Ивелин Иванов
   11. University of Lodz, Полша, за направление Етнология, координатор гл. ас. д-р Илияна Ганчева
   12. University of Lodz, Полша, за направление История и Археология, координатор проф. д-р Ивелин Иванов
   13. University of Warsaw, Полша, за направление Археология, координатор, проф. д-р Иванка Дончева
   14. Universidade do Minho, за направление История и Археология, координатор доц. д-р Слави Димитров
   15. Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi, Румъния, за направление История и Археология, координатор доц. д-р Росина Костова
   16. Comenius University in Bratislava, Словакия, за направление История и Археология, координатор доц. д-р Димитър Димитров
   17. University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, Словакия, за направление История, координатор доц. д-р Димитър Димитров
   18. Ibrahim Cecen University of Agri, Турция, за направление История, координатор проф. д-р Красимира Мутафова
   19. Ankara University, Турция, за направление История, координатор проф. д-р Красимира Мутафова
   20. Giresun University, Турция, за направление История,
   21. Yeditepe University, Турция, за направление Етнология, координатор проф. дн Маргарита Карамихова
   22. Istanbul Aydin University, Турция, за направление История и Археология, координатор доц. д-р Гергана Георгиева
   23. University of Sakarya, История, координатор доц. д-р Димитър Димитров
   24. University of Nish, Сърбия, за направление История, координатор доц. д-р Николай Кънев
   25. Leeds Metropolitan University, Великобритания, за направление История, координатор ас. д-р Антон Маринов
   26. Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Македония, за направление Етнология, координатор проф. дн Маргарита Карамихова

 2. ДВУСТРАННИ МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

  Преподаватели на Исторически факултет се включват в международната дейност по преките двустранните договори на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

СПОДЕЛИ В