Международна дейност

1.МЕЖДУНАРОДНА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

1.1.Мобилност на студенти персонал от ВТУ

Студенти, докторанти, преподаватели и служители на Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет „Св.св.Кирил и Методий“ реализират ежегодно мобилности по програма Еразъм+ на Европейската общност, които се финансират по договори на университета с Националната агенция - Център за развитие на човешките ресурси и с Еразъм консорциум, представляван от АПАО. Мобилностите се администрират съобразно 53 Еразъм+ договора, сключени по инициатива на преподавателите на факултета за обучение в област Изобразително изкуство и графичен дизайн с партньорски университети.

Студентите на Факултета по изобразително изкуство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“  (редовно, задочно и дистанционно обучение) се обучават един семестър в партньорски университет (минимум 3 месеца) или реализират педагогически или работен стаж от 2 до 6 месеца в български училища зад граница, фирми и други организации. Мобилността може да е многократна,  но не повече от 12 месеца за всяка образователна степен (бакалавър, магистър, докторант) за двете дейности общо.

Преподавателите на Факултета по изобразително изкуство участват в едноседмични мобилности с цел преподаване, а служителите - в обучение в международни седмици, организирани от университетите-партньори.

Факултетния координатор на Факултет по изобразително изкуство за признаване на положени изпити по време на Еразъм мобилността съгласно приетата процедура е доц. Пеньо Пенев. Академичните координатори за всеки отделен Еразъм+ договор са указани в Обявата за мобилност на сайта на програмата.

За обяви, срокове и условия за кандидатстване, административни контакти и процедури, списък на партньорските университети, и  платформи за практики вижте сайта на ВТУ за програма Еразъм+ www.erasmus-vtu.bg

 

1.2.Мобилност на студенти и персонал от партньорски университети

Студенти, докторанти, преподаватели и служители от партньорски университети се обучават, правят стаж и изнасят лекции по програма Еразъм+ във Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Редът и условията за прием на чуждестранни студенти и преподаватели вижте тук www.erasmus-vtu.bg/en

Студентите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,  организирани като секция към организация Еразъм студентска мрежа (ESN), подпомагат интеграцията и социалната програма на чуждестранните Еразъм студенти. За въпроси и членство в мрежата: vt@esnbg.org

 

1.3.Партньори на Факултета по изобразително изкуство по програма Еразъм+

 

 1. De Montfort University, Великобритания
 2. Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, Германия
 3. Aristotle University of Thessaloniki, Гърция
 4. University of Tartu, Естония
 5. Escuela de Arte y Superior de Diseno de Alicante, Испания
 6. Escuela Suoerior de Arte del Principado de Asturias, Испания
 7. Universidad de Castilla-La Mancha, Испания
 8. Universidad de Granada, Испания
 9. Escuela Superior de Diseno de La Rioja, Испания
 10. Universidad Complutense de Madrid, Испания
 11. Escuela de Arte 10, Испания
 12. Escuela de Arte de Murcia, Испания
 13. Escola d’Art I Superior de Disseny de les Illes Balears, Испания
 14. Universidad del pais Vasco/Euskal Herriko Universitatea, Испания
 15. Accademia di Belle Arti di Bari, Италия
 16. Accademia di Belle Arti di Catania, Италия
 17. Accademia di Belle Arti di Foggia, Италия
 18. Academy of Fine Arts of L’Aquila, Италия
 19. Accademia di Belle Arti di Napoli, Италия
 20. Accademia di Belle Arti di Ravenna, Италия
 21. University of Nicosia, Кипър
 22. Art Academy of Latvia, Латвия
 23. Latvian College of Culture at the Latvian Academy of culture,  Латвия
 24. Rezeknes Augstskola, Латвия
 25. Caunas College, Литва
 26. Vilnius College of Technologies and Design, Литва
 27. Fontys University of Applied Sciences, Нидерландия
 28. Bialystok University of Technology, Полша
 29. Academy of Fine Arts in Gdansk, Полша
 30. The Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow, Полша
 31. Fine Arts Academy in Lodz, Полша
 32. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza in Poznan, Полша
 33. The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw, Полша
 34. Nicolaus Copernicus University in Torun, Полша
 35. Universidade de Evora, Португалия
 36. Universidade do Porto, Португалия
 37. National University of Arts in Bucharest, Румъния
 38. Universitatea se Arta si Design Cluj-Napoca, Румъния
 39. West University of Timisoara, Румъния
 40. Marmara University in Istanbul, Турция
 41. Okan University, Турция
 42. Altinbas University in Istanbul, Турция
 43. Budapest Metropolitan University, Унгария
 44. University of Seged, Унгария
 45. ESAM Caen/Cherbourg, Франция
 46. Ecole Nationale Superieure d’art de Dijon, Франция
 47. Academie Charpentier, Франция
 48. Escole Superieure d’Art et de Design de Reims, Франция
 49. Ecole Superieure des Arts Appliquee et du Textile (Roubaix), Франция
 50. University of Toulouse le Mirail, Франция
 51. University of Zadar, Хърватия
 52. University of Ostrava, Чехия
 53. Academy of Fine Arts Prague, Чехия

 

2.ДВУСТРАННИ МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Преподаватели и студенти на Факултета по изобразително изкуство се включват в международната дейност по преките двустранните договори на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“  (http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=2839&zid=95)

СПОДЕЛИ В