Международна мобилност

МЕЖДУНАРОДНА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

 1. Мобилност на студенти персонал от ВТУ

  Студенти, докторанти, преподаватели и служители на  Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св.св.Кирил и Методий“ реализират ежегодно мобилности по програма Еразъм+ на Европейската общност, които се финансират по договори на университета с Националната агенция - Център за развитие на човешките ресурси. Мобилностите се администрират съобразно 17-те Еразъм+ договора, сключени по инициатива на преподавателите на факултета за обучение в област Право с партньорски университети.

  Студентите на Юридическия факултет на ВТУ„Св.св.Кирил и Методий“ (редовно и задочно обучение) се обучават един семестър в партньорски университет (минимум 3 месеца) или реализират практика от 2 до 6 месеца. Мобилността може да е многократна, но не повече от 12 месеца за всяка образователна степен. Магистрите Право имат право на 24 месеца, тъй като се включва и бакалавърска степен. Факултетните координатори за  Юридически факултет за признаване на положени изпити по време на Еразъм мобилността съгласно приетата процедура са гл.ас. д-р Христо Орманджиев и доц.д-р Янка Тянкова. Академичните координатори за всеки отделен Еразъм+ договор са указани в Обявата за мобилност на сайта на програмата.

  Преподавателите на  Юридическия факултет участват в едноседмични мобилности с цел преподаване, а служителите имат възможност да участват в едноседмични мобилности с цел обучение в партньорските университети.

  За обяви, срокове и условия за кандидатстване, административни контакти и процедури, списък на партньорските университети, и платформи за практики вижте сайта на ВТУ за програма Еразъм+ www.erasmus-vtu.bg

 2. Мобилност на студенти и персонал от партньорски университети

  Студенти, докторанти, преподаватели и служители от партньорски университети се обучават, правят стаж и изнасят лекции по програма Еразъм+ във  Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св.св.Кирил и Методий“.

  Редът и условията за прием на чуждестранни студенти и преподаватели вижте на www.erasmus-vtu.bg/en

  Студентите на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“, организирани като секция към организация Еразъм студентска мрежа (ESN), подпомагат интеграцията и социалната програма на чуждестранните Еразъм студенти. За въпроси и членство в мрежата: vt@esnbg.org

 3. Партньори на Юридическия факултет по програма Еразъм+

  Австрия

  1. University of Salzburg

  Белгия

  1. UC Leuven-Limburg, Leuven Campus

  Германия

  1. Universität Trier

  Гърция

  1. Aristotle University of Thessaloniki

  Естония

  1. University of Tartu

  Испания

  1. University of the Ballearic Islands
  2. Universidad de La Laguna

  Италия

  1. Universita degli Studi di Teramo

  Литва

  1. SMK University of Applied Social Sciences

  Латвия

  1. Daugavpils University
  2. University of Latvia

  Македония

  1. Ss. Cyril and Methodius University in Skopje

  Румъния

  1. Transilvania University of Brasov
  2. University of Pitesti

  Словения

  1. University of Ljubljana

  Турция

  1. Yasar University

  Франция

  1. Universite de Lorraine
СПОДЕЛИ В