Международна мобилност

 1. МЕЖДУНАРОДНА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

   

  1. Мобилност на студенти персонал от ВТУ

   Студенти, докторанти, преподаватели и служители на Православния богословски факултет на Великотърновския университет „Св.св.Кирил и Методий“ реализират ежегодно мобилности по програма Еразъм+ на Европейската общност, които се финансират по договори на университета с Националната агенция - Център за развитие на човешките ресурси. Мобилностите се администрират съобразно 10-те Еразъм+ договора, сключени по инициатива на преподавателите на факултета за обучение в област Богословие и Иконопис с партньорски университети.

   Студентите на Православния богословски факултет на ВТУ„Св.св.Кирил и Методий“ (редовно, задочно и дистанционно обучение) се обучават един семестър в партньорски университет (минимум 3 месеца) или реализират практика от 2 до 4 месеца в Православния Богословски факултет на Университет „Аристотел“ в Солун или в друга, самостоятелно намерена организация. Мобилността може да е многократна, но не повече от 12 месеца за всяка образователна степен (бакалавър, магистър, докторант) за двете дейности общо. Факултетният координатор за Православен богословски факултет за признаване на положени изпити по време на Еразъм мобилността съгласно приетата процедура е доц.д-р Светлозар Влайков. Академичните координатори за всеки отделен Еразъм+ договор са указани в Обявата за мобилност на сайта на програмата.

   Преподавателите на Православния богословски факултет участват в едноседмични мобилности с цел преподаване, а служителите имат възможност да участват в едноседмични мобилности с цел обучение в партньорските университети

   За обяви, срокове и условия за кандидатстване, административни контакти и процедури, списък на партньорските университети, и платформи за практики вижте сайта на ВТУ за програма Еразъм+ www.erasmus-vtu.bg

  2. Мобилност на студенти и персонал от партньорски университети

   Студенти, докторанти, преподаватели и служители от партньорски университети се обучават, правят стаж и изнасят лекции по програма Еразъм+ във Православния богословски факултет на Великотърновския университет „Св.св.Кирил и Методий“.

   Редът и условията за прием на чуждестранни студенти и преподаватели вижте на www.erasmus-vtu.bg/en

   Студентите на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“, организирани като секция към организация Еразъм студентска мрежа (ESN), подпомагат интеграцията и социалната програма на чуждестранните Еразъм студенти. За въпроси и членство в мрежата: vt@esnbg.org

    

  3. Партньори на Православния богословски факултет по програма Еразъм+

   Австрия

   1. Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems

   Великобритания

   1. Durham University

   Германия

   1. Universität zu Köln

   Гърция

   1. Aristotle University of Thessaloniki

   Македония

   1. Ss. Cyril and Methodius University in Skopje

   Полша

   1. Cardinal Stefan Wyszynski University

   Румъния

   1. University of Alba Iulia
   2. University of Bucharest
   3. Babes-Bolyai University

   Швейцария

   1. University of Bern

 2. ДВУСТРАННИ МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

  Преподаватели и студенти на Православния богословски факултет се включват в международната дейност по преките двустранните договори на Великотърновския университет „Св.св.Кирил и Методий“

СПОДЕЛИ В