Международна мобилност

 1. МЕЖДУНАРОДНА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

  1. Мобилност на студенти и персонал от ВТУ

   Студенти, докторанти, преподаватели и служители на Филологическия факултет на Великотърновския университет „Св.св.Кирил и Методий“ реализират ежегодно мобилности по програма Еразъм+ на Европейската общност, които се финансират по договори на университета с Националната агенция - Център за развитие на човешките ресурси и с Еразъм консорциум, представляван от АПАО. Мобилностите се администрират съобразно над 100 Еразъм+ договора, сключени по инициатива на преподавателите на факултета за обучение и практика в област Езици с над 93 партньорски институции.

   Студентите на Филологическия факултет на ВТУ„Св. св. Кирил и Методий“ (редовно, задочно и дистанционно обучение) се обучават един семестър в партньорски университет (минимум 3 месеца) или реализират педагогически или работен стаж от 2 до 6 месеца в български училища зад граница, фирми и други организации. Мобилността може да е многократна, но не повече от 12 месеца за всяка образователна степен (бакалавър, магистър, докторант) за двете дейности общо.

   Преподавателите на Филологическия факултет участват в едноседмични мобилности с цел преподаване, а служителите - в обучение в международни седмици, организирани от университетите-партньори.

   Факултетен координатор на Филологическия факултет за признаване на положени изпити по време на Еразъм мобилността съгласно приетата процедура е доц. д-р Владимир Владов. Академичните координатори за всеки отделен Еразъм+ договор са указани в Обявата за мобилност на сайта на програмата.


   За обяви, срокове и условия за кандидатстване, административни контакти и процедури, списък на партньорските университети, и платформи за практики вижте сайта на ВТУ за програма Еразъм+


  2. Мобилност на студенти и персонал от партньорски университети

   Студенти, докторанти, преподаватели и служители от партньорски университети се обучават, правят стаж и изнасят лекции по програма Еразъм+ във Филологическия факултет на Великотърновския университет „Св.св.Кирил и Методий“.

   Студентите на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“, организирани като секция към Еразъм студентска мрежа (ESN), подпомагат интеграцията и социалната програма на чуждестранните Еразъм студенти. За въпроси и членство в мрежата: vt@esnbg.org


   Редът и условията за прием на чуждестранни студенти, преподаватели и служители вижте тук www.erasmus-vtu.bg/en


  3. Партньори на филологическия факултет по програма Еразъм+


   Австрия

   1. Karl-Franzens-Universität Graz
   2. Kirchliche Pädagogische Hochschule Graz
   3. Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
   4. Salzburg University of Education Stefan Zweig
   5. Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems

   Белгия

   1. Vrije Universiteit Brussel
   2. Saint-Louis University
   3. Universite Libre de Bruxelles
   4. Vives University College
   5. KU Leuven, Antwerp Campus

   Великобритания

   1. University of Wolverhampton

   Германия

   1. Otto-Friedrich Universität Bamberg
   2. Universität Bielefeld
   3. Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
   4. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
   5. Justus-Liebig-Universität Gießen
   6. Georg-August-Universität Göttingen
   7. Friedrich Schiller Universität Jena
   8. Westfälische Wilhelms-Universität Münster
   9. Universität Siegen
   10. Eberhard Karls Universiät Tubingen

   Гърция

   1. National And Kapodistrian University of Athens
   2. University of Ioannina
   3. Democritus University of Thrace – Кампус Alexandruploi /Английски/
   4. Democritus University of Thrace – Кампус Komotini /Гръцки/
   5. Aristotle University of Thessaloniki
   6. University of Macedonia

   Естония

   1. Talinn University
   2. Talinn University The Catherine ‘S College Of Tallinn University

   Испания

   1. University of Estramadura
   2. Universidad de Murcia
   3. University of The Ballearic Islands
   4. Universidad de La Laguna
   5. Universitat de Valencia
   6. Universitat Politecnica de Valencia

   Италия

   1. Universita Di Bologna
   2. Univrsita degli Studi Di Roma “Tor Vergata”

   Кипър

   1. University of Nicosia

   Латвия

   1. University of Latvia
   2. Ventspils Univesity College (Ventspils Augstskolu)

   Литва

   1. Klaipeda University

   Македония

   1. Goce Delchev University

   Нидерландия

   1. Hogskolen I Ostfold

   Полша

   1. University of Bielsko-Biala
   2. University of Gdansk
   3. Uniwersytet Slaski w Katowicach
   4. Jagiellonian University
   5. Pedagogical University of Cracow
   6. University of Lodz
   7. University Marii Curie-Sklodowskiej
   8. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
   9. Universytet Rzesowski
   10. Nicolaus Copernicus University
   11. Cardinal Stefan Wyszynski University

   Португалия

   1. Universidade Do Minho
   2. University of Coimbra
   3. Universidade de Lisboa
   4. Universidade do Porto

   Румъния

   1. University of Alba Iulia
   2. Babes-Bolyai University
   3. Ovidius University of Constanta
   4. University of Craiova
   5. Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi
   6. University of Pitesti
   7. Petroleum-Gas University of Ploiesti

   Словакия

   1. Matej Bel University in Banska Bysrica
   2. Comenius University in Bratislava
   3. Constantine The Philosopher University In Nitra
   4. University of Presov

   Словения

   1. University of Maribor

   Турция

   1. Ibrahim Cecen University of Agri
   2. Ankara University
   3. Baskent Universitesi
   4. Trakya University
   5. Istanbul Aydin University
   6. Necmettin Erbakan University
   7. Namik Kemal University

   Унгария

   1. Eötvös Lorand University
   2. University of West Hungary
   3. University of Seged
   4. University of Pannonia

   Франция

   1. Université Catholique de L’quest
   2. Université Lumiere Lyon 2
   3. Université de La Sorbonne Nouvelle (Paris 3)
   4. Universite Paris13
   5. Université Rennes 2
   6. Universite de Rouen

   Хърватия

   1. University of Zadar

   Чехия

   1. Masaryk University
   2. Univerzita Palackeho V Olomouci
   3. University of Ostrava
   4. Univerzita Jana Evangelisty Purkyne V Usti Nad Labem

   Швейцария

   1. University of Teacher Education PHBern

   1. „Бачо Киро“, Алкокрон /Мадрид/, Испания – координатор доц. д-р Мария Илиева
   2. „Елин Пелин“, Алкокрон /Мадрид/, Испания – координатор доц. д-р Мария Илиева
   3. „Васил Левски“, Палма, Испания – координатор проф. д-р Ценка Иванова
   4. „Родолюбие“, Валенсия, Испания – координатор доц. д-р Свилен Станчев

 2. ДВУСТРАННИ МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

  Преподаватели и студенти на Филологическия факултет се включват в международната дейност по преките двустранни договори на Великотърновския университет „Св.св.Кирил и Методий“.

СПОДЕЛИ В