Педагогическият колеж участва в конференция по предучилищно образование

На 20 март 2018 г. Педагогическият колеж бе партньор и любезен домакин при провеждането на XV годишна областна конференция по предучилищно образование „Детската градина – вълшебният свят на децата”, организирана от Регионалното управление на образованието - Плевен. Във форума, който е етап от Националната научно-практическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка”, участваха над 120 учители от областта с доклади и като слушатели.

В пет секции, модерирани от преподаватели от Педагогическия колеж, бяха обособени тематичните направления, по които педагозите дискутираха, обменяха опит и споделяха добри практики:

  • „Сътрудничество с образователните, културните, социалните партньори и заинтересованите страни – модели за междуинституционалното координиране и реализиране на успешни образователни политики“ – модератор: доц. д-р Анелия Рангелова;
  • „Качество на обучението в детски градини – иновативни технологии, модели и добри практики на педагогическото взаимодействие“ – модератор: гл. ас. д-р Росица Пенкова;
  • „Приемственост между детската градина и началното училище“ – модератор: доц. д-р Пенка Марчева;
  • „Детска градина за всички – интеркултурно, мултикултурно, и приобщаващо образовани на деца, учители и родители“ – модератор: доц. д-р Йосиф Нунев;
  • „Качеството на управлението на детски градини – състояние, проблеми и перспективи в контекста на нова нормативна уредба“ – модератор: доц. д-р Емил Бузов.

За пореден път със свои доклади участваха и студенти от трите специалности в колежа. Те представиха интересни теми, засягащи различни аспекти на предучилищната теория и практика. Анелия Петрова, Татяна Лилова, Бояна Иванова, Веселка Костова, Елена Петрова, Мария Иванова и Славена Гергова бяха наградени от началника на Регионалното управление на образованието г-жа Албена Тотева за отличното си представяне на конференцията.

На заключителното пленарно заседание директорът на Педагогическия колеж доц. д-р Емил Бузов изрази удовлетворението си от доброто партньорство между образователните институции на регионално ниво, поредно доказателство за което е именно провелият се форум. Той изрази очакванията си този тип взаимодействия да продължат да се развиват все така пълноценно с оглед тяхната полезност за професионалното развитие на настоящите и бъдещите учители. 

СПОДЕЛИ В