Грамота за проф. д-р Христо Бонджолов, ректор на Великотърновския университет

СПОДЕЛИ В