Консервация и реставрация

 • Захариев, С. Възстановяване на възрожденски иконостас в църквата „Св. пророк Илия”, гр. Свищов, финансиран от Църковното настоятелство при храма, участие в екип, 2012 – 2013, финансиран от Църковното настоятелство при храма.
 • Конов, М. Участие в екип при възстановяване на възрожденски иконостас в църквата „Св. пророк Илия”, гр. Свищов, финансиран от Църковното настоятелство при храма, участие в екип, 2012 – 2013, финансиран от Църковното настоятелство при храма.
 • Николов, Е. Консервационно-реставрационни работи по експониране на стенописни фрагменти в храм „Св. Четиридесет мъченици”, Велико Търново, 2013.
 • Николов, Е. Консервация и реставрация на стенописите в параклис „Св. Георги” към храм „Св. Димитър”, с. Арбанаси, Община Велико Търново, 2013.
 • Николов, Е. Консервация и реставрация на стенопис „Колелото на живота”, храм „Успение Богородично”, с. Пчелище, Община Велико Търново, 2013.
 • Прашкова, М. Консервация и реставрация на новоразкрити стенописи от църквата „Св. Петка”, XVII в., в с. Таваличево, Кюстендилско, участие в реставраторски екип,  2013, финансиран от Министрество на културата.
 • Прашкова, М. Консервация и реставрация на стенописи в църквата „Св. Георги и св. Димитър” в гр. Горна Оряховица, участие в реставраторски екип, 2013, финансиран от Църковното настоятелство при храма.
 • Прашкова, М. Проучване, документиране и консервационно-реставрационни работи на иконите „Св. Атанасий” и „Св. Йоан Кръстител”, собственост на РИМ – Велико Търново, реализирани в  рамките на проект „Възникване на Тревненската художектвена школа и връзките й с изкуството на Балканите ХVII – XVIII в.“ с ръководител гл. ас. д-р Ваня Сапунджиева, 2013, финансиран от Фонд „Научни изследвания”.
 • Захариев, С. Реставрация на иконостаса в църквата „Св. Петка”, XIX в., с. Таваличево, Кюстендилско, участие в реставраторски екип, 2014.
 • Захариев, С. Възстановяване на разрушен иконостас от църквата „Св. Ирина”, с. Хотница, Великотърновско, 2014.
 • Захариев, С. Реставрация на иконостаса в църквата „Успение Богородично”, гр. Килифарево, по време на строително монтажи работи, свързани с укрепването на сградата на храма, 2014 – 2015.
 • Николов, Е. Консервация и реставрация (трансфер на нова основа) на стенописни фрагменти от XIII в., разкрити при археологически разкопки на о. Св. Иван и експониране в Историческия музей в гр. Созопол, 2014.
 • Николов, Е. Консервация и реставрация на стенописите в храм „Света Троица” с. Голям извор, община Самуил, област Разград, ръководител на екип, 2014, финансиран от Министерството на земеделието и храните по 322 мярка "Обновяване и развитие на населените места" по програмата за развитие на селските райони.
 • Николов, Е. Консервация и реставрация на иконостаса, владишкия трон и проскинитариите в храм „Света Троица” с. Голям извор, община Самуил, област Разград, ръководител на екип, 2014, финансиран от Министерството на земеделието и храните по 322 мярка "Обновяване и развитие на населените места" по програмата за развитие на селските райони.
 • Николов, Е. Възстановяване на стенописно-декоративната украса в храм „Света Параскева” с. Хърсово, община  Самуил, област Разград, ръководител на екип, 2014, финансиран от Министерството на земеделието и храните по 322 мярка "Обновяване и развитие на населените места" по програмата за развитие на селските райони.
 • Николов, Е. Възстановяване на иконостаса, владишкия трон, проскинитариите и консервация и реставрация на прилежащите им икони в храм „Света Параскева” с. Хърсово, община  Самуил, област Разград, ръководител на екип, 2014, финансиран от Министерството на земеделието и храните по 322 мярка "Обновяване и развитие на населените места" по програмата за развитие на селските райони.
 • Николов, Е. Възстановяване на стенописно-декоративната украса в храм „Света Параскева” с. Обединение, община Полски Тръмбеш, област  Велико Търново, ръководител на екип, 2014, финансиран от Министерството на земеделието и храните по 322 мярка "Обновяване и развитие на населените места" по програмата за развитие на селските райони.
 • Прашкова, М. Реставрация на икони и полихромирани части от иконостаса в църквата „Св. Петка”, XVII, XVIII, XIX в., с. Таваличево, Кюстендилско, участие в реставраторски екип, 2014.
 • Прашкова, М. Пренасяне на нова носеща основа на стенописни фрагменти от Затрупаната църква край Иваново, XIII в., собственост на РИМ – Русе, 2014–2015.
 • Захариев, С. Реставрация на иконостаса в църквата „Успение Богородично”, гр. Килифарево, по време на строително монтажи работи, свързани с укрепването на сградата на храма, 2014–2015.
 • Николов, Е. Консервация и реставрация на стенописната украса, иконостаса, прилежащите икони и църковните мебели в храм „Света Богородица Живоприемний източник” гр. Сеново, община Ветово, област Русе, ръководител на екип, 2015, финансиран от Министерството на земеделието и храните по 322 мярка "Обновяване и развитие на населените места" по програмата за развитие на селските райони.
 • Николов, Е. Консервация и реставрация на стенописната украса, иконостаса, прилежащите икони и църковните мебели в храм „Свети Георги” с. Кривня, община Ветово, област Русе, ръководител на екип, 2015, финансиран от Министерството на земеделието и храните по 322 мярка "Обновяване и развитие на населените места" по програмата за развитие на селските райони.
 • Николов, Е. Консервация и реставрация на стенописната украса, иконостаса, прилежащите икони и църковните мебели в храм „Свети Димитър” гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, ръководител на екип, 2015, финансиран от Министерството на земеделието и храните по 322 мярка "Обновяване и развитие на населените места" по програмата за развитие на селските райони.
 • Николов, Е. Консервация и реставрация на стенописната украса в храм „Свети Теодор Стратилат” с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, ръководител на екип, 2015, финансиран от Министерството на земеделието и храните по 322 мярка "Обновяване и развитие на населените места" по програмата за развитие на селските райони.
 • Николов, Е. Възстановяване на патронно изображение на храм „Свети Иоан Рилски” в с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, мозаична икона „Св. Иоан Рилски“, 2015, финансиран от Министерството на земеделието и храните по 322 мярка "Обновяване и развитие на населените места" по програмата за развитие на селските райони.
 • Прашкова, М. Пренасяне на нова носеща основа на стенописни фрагменти от Затрупаната църква край Иваново, XIII в., собственост на РИМ – Русе, 2014–2015.
 • Прашкова, М. Реставрация на икона „Вси светии”, XIX в., собственост на храм „Св. Паисий Хилендарски”, кв. Зора, гр. Стара Загора, 2015.
 • Захариев, С. Реставрация на иконостаса в храм „Рождество Богородично”, с. Плаково, Великотърновско, финансиран от Министерство на културата, участие в реставраторски екип, 2016.
 • Николов, Е. Реконструкция на стенопината украса в храм "Рождество Богородично", с. Конево, община Исперих, област Разград, 2016.
 • Прашкова, М. Реставрация на иконата „Св. Ирина” от иконостаса в храм „Св. Ирина”, с. Хотница, Великотърновско, 2016.
 • Прашкова, М. Реставрация на икони от храм „Св. Димитър”, гр. Стара Загора, 2016
 • Прашкова, М. Реставрация на венчилата на иконостаса в храм „Св. Никола”, гр. Велико Търново, 2016.
 • Прашкова, М. Реставрация на иконите и иконостаса в храм „Рождество Богородично”, с. Плаково, Великотърновско, финансиран от Министерство на културата участие в реставраторски екип, 2016.
 • Прашкова, М. Реставрация на стенописи от XVII век в храм „Рождество Богородично” в с. Миланово (Осиково), област Софийска, изпълнен по програма БГ 08, участие в реставраторски екип, 2017.

 

В чужбина:

 • Прашкова, М. Реставрация на тавани със стенописна декорация в сградата на Българската екзархия в Истанбул, Р. Турция, XIX в., участие в реставраторски екип, 2014.
СПОДЕЛИ В