Пленери

 • В страната:

  • Конова, М. Национален пленер по живопис на СБХ в Арт център „Илинденци”, Илинденци, общ. Струмяни, 2013, 11–21 май
  • Конова, М. Международен симпозиум за живопис, Арт център Дъждовница, Арт движение Кръг, с. Дъждовница, Кърджали, 2013, 24–31 август
  • Конова , М. Куратор и участник в Международен пленер „Пътища” на СБХ – Представителство Велико Търново, 1–9 септември 2014 г.
  • Конова, М. Международен пленер – живопис и скулптура Малешево 2014, с. Малешево, Община Струмяни, организатори: СБХ и Арт център Илинденци, 17–26 октомври 2014 г.
  • Кънчев, Ив. Международен симпозиум Арт керамика – Балчик, 2014
  • Конова, М. Живописен пленер Априлци – 2015, Община Севлиево, ХГ ”Асен и Илия Пейкови”, 2015, 9 – 17 юли.
  • Конова, М. Международен живописен пленер „Боженечки Урвич”, Ботевград, август,  2017 г.
 • В чужбина:

  • Конова, М. Международен симпозиум за живопис, Моймировце ( Словакия),  2013, 7–14 юли
  • Кънчев, Ив. Международен симпозиум по мозайка, гр. Брашов, Румъния
  • Сапунджиева, В. Участник в симпозиум на международното ателие „Нова икона“, посветено на 300 г. от мъченичеството на св. Бранковяни, Дворец Котрочени, Букурещ, Румъния, 17–22 май, 2014 г.
  • Конов, М. Участие в Горжфест 2015 – пленер, Търгужил, Румъния, 2015, 19 – 26 юли.
  • Кънчев, И. Участие в Горжфест 2015 – пленер, Търгужил, Румъния, 2015, 19 – 26 юли.
  • Конова, М. Международен пленер по живопис „Родина на кръстопът”, Стар Бешанов, Румъния, септември,  2017 г.
СПОДЕЛИ В