Изложби и други форуми в областта на изобразителното изкуство

 • В страната:

  • Национални:

   • Велинов, С. Второ национално биенале на рисунката. Община Велико Търново, ВТУ, СБХ, В. Търново, 2013, м. септември.
   • Велинов, С. Национална изложба на художниците  педагози. МОМН, РИО – Велико Търново, СБХ, Община Велико Търново и ВТУ, В. Търново, 2013, м. май.
   • Конов, М. Изложба Пролет. Представителство на СБХ – Велико Търново, ИЗ ’’Рафаел Михайлов’’, гр. Велико Търново, 2013, 21 март – 14 април
   • Конов, М. Годишна изложба Велико Търново 2013, Представителство на СБХ – Велико Търново, ИЗ ”Рафаел Михайлов”, В. Търново, 17 декември – 17 януари 2014 г.
   • Конова, М. Изложба Пролет. Представителство на СБХ – Велико Търново, ИЗ "Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново, 2013, 21 март – 14 април
   • Конова, М. Четвърти Национален конкурс Алианц България за живопис, скулптура и графика, Русе, 2013, 4 – 30 април
   • Конова, М. Национална изложба на художниците-педагози, Велико Търново, 2013, 22 май – 2 юли
   • Конова, М. Национална изложба „Лудогорие”, Разград, 2013, 23 май  – 1 октомври
   • Конова, М. ”Годишна изложба Велико Търново 2013”, Представителство на СБХ Велико Търново, ИЗ ”Рафаел Михайлов”, В. Търново, 2013, 17 декември – 17 януари 2014 г.
   • Кънчев И. Групова изложба живопис, керамика, Балчик, Двореца, 2013, м. септември
   • Кънчев И. Участие в национален симпозиум по скулптура гр. Малко Търново, 2013, м. август.
   • Прашкова, М. Форум РЕСТАВРАЦИЯ 2013, Военно-исторически музей, София, 2013, 30 октомври
   • Русев, К. Учител – ученик, изложба, галерия  РЕЗОНАНС, Пловдив, 2013
   • Русев, К. Проект "30,03”,  изложба, галерия РЕЗОНАНС, Пловдив, 2013
   • Русев, К. Проект "20", Изложбени зали "Рафаел Михайлов”, Велико Търново, 2013
   • Русев, К. Фестивал за съвременно изкуство CONTEMPO, Варна, 2013
   • Русев, К. Изложба "Керамика", ГХГ, Габрово, 2013
   • Захариев, С. Изложба ”Кирил Томанов и приятели” в галерия „Хан Хаджи Николи”, гр. Велико Търново, 25 март – 25 април  2014 г.
   • Захариев, С. Изложба Бивши и настоящи възпитаници на НГПИ Тревненска школа, галерия „Гъбенски”, гр. Трявна, 6 май – 6 април  2014 г.
   • Конов, М. Изложба Пролет. Представителство на СБХ – Велико Търново, ИЗ ’’Рафаел Михайлов’’, гр. Велико Търново, 2013, 21 март – 14 април
   • Конов, М.  Изложба ”Кирил Томанов и приятели” в галерия „Хан Хаджи Николи”, гр. Велико Търново, 25 март – 25 април  2014 г.
   • Конов, М.  Изложба на Представителството на СБХ Велико Търново в галерия ”Христо Цокев”, гр. Габрово, 8 – 22 април 2014 г.
   • Конов, М. Участие в благотворителна изложба „Да помогнем на Пламен чрез изкуство”, галерия „Христо Цокев”, гр. Габрово, 1–14 май 2014 г.
   • Конов, М. Изложба Бивши и настоящи възпитаници на НГПИ Тревненска школа, галерия „Гъбенски”, гр. Трявна, 6 май – 6 април  2014 г.
   • Конов, М. Седмо  национално биенале на малките форми в изобразителното изкуство – Плевен 2012, ХГ”Илия Бешков”, гр. Плевен, 24 октомври 2014 г.
   • Конова, М. ”Пролетен салон 2014” на СБХ – Представителство Велико Търново, ИЗ”Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново, 18 март – 18 април 2014 г.
   • Конова, М. Изложба ”Кирил Томанов и приятели” в галерия ”Хан Хаджи Николи”, гр. Велико Търново, 25 март – 25 април  2014 г.
   • Конова, М. Изложба на Представителството на СБХ Велико Търново в галерия ”Христо Цокев”, гр. Габрово, 8–22 април 2014 г.
   • Конова, М. Участие в благотворителна изложба „Да помогнем на Пламен чрез изкуство”, галерия ”Христо Цокев”, гр. Габрово, 1–14 май 2014 г.
   • Конова, М.  Национална изложба на художниците-педагози, ИЗ”Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново, 22 май – 30 юни 2014 г.
   • Конова, М.  Куратор на изложба ”Творби от фонда на Представителството на СБХ Велико Търново”, ИЗ”Рафаел Михайлов”, 3–30 септември 2014 г.
   • Конова, М. Шесто  национално биенале на малките форми в изобразителното изкуство – Плевен 2012, ХГ”Илия Бешков”, гр. Плевен, 24 октомври 2014 г.
   • Конова, М. ”Есенен салон 2014” на СБХ – Представителство Велико Търново, ИЗ ”Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново, 18 ноември 2014 – 18 януари 2015 г.
   • Кънчев, Ив. Галерия на СБХ Шипка 6 – Участие в “Недоразказаната абстракция”
   • Кънчев, Ив. Национална изложба- конкурс Алианц София
   • Кънчев, Ив. Национална изложба “Малките форми – Плевен ” – награда за скулптура
   • Кънчев, Ив. Областна изложба Есенен салон Габрово
   • Кънчев, Ив. Юбилейна изложба “150 г. Худ. Академия Букурещ – Секция Изкуства на огъня (керамика, стъкло, метал)
   • Кънчев, Ив. Благотворителна изложба в ХГ “Петко Задгорски”, гр. Бургас за възстановяване паметника на Преобр. въстание
   • Кънчев, Ив. Коледна изложба на СБХ, Габрово
   • Прашкова, М. Изложба ”Кирил Томанов и приятели” в галерия „Хан Хаджи Николи”, гр. Велико Търново, 25 март – 25 април  2014 г.
   • Прашкова, М. Форум РЕСТАВРАЦИЯ 2014, Регионален исторически музей – Благоевград, 2014.
   • Русев К. „Неразказаната абстракция“, галерия СБХ, ул. „Шипка“ 6, София
   • Русев К. ART & POSITIVITY, Изложбени зали  „Рафаел Михайлов“, Велико Търново
   • Русев К. PRINTED BG, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, Велико Търново
   • Конов, М. Изложба „АртРозалиада – живописен пир на виното 2015”, ВТУ и Община Велико Търново, ИЗ ”Рафаел Михайлов”, Велико Търново, 2015, 14-28 февруари.
   • Конов, М.   Изложба Есенен салон 2015, ИЗ ”Рафаел Михайлов”, Велико Търново, 2015, 24 ноември – 30 декември.
   • Конова, М. Изложба „АртРозалиада – живописен пир на виното 2015”, ВТУ и Община Велико Търново, ИЗ ”Рафаел Михайлов”, Велико Търново, 2015, 14 – 28 февруари.
   • Конова, М. Откриване на изложба – дарение „Пътят” на художника Николай Русчуклиев, ХГ ”Христо Цокев”, Габрово, 2015, 3 април – 3 май.
   • Конова, М. Национална изложба „Лудогорие”, ХГ ”Проф. Илия Петров”, Разград, 2015, 22 май – 1 септември. 
   • Конова, М. Обща изложба на СБХ, галерия Шипка 6, София, 2015, 10 – 27 юни.
   • Конова, М. Изложба – дарение на Представителство на СБХ – Велико Търново с творби от фонда, дарени на ХГ ”Борис Денев”, ИЗ ”Рафаел Михайлов”, Велико Търново, 2015, 1 – 12 октомври.
   • Конова, М. VIII Национална изложба „Арт колаж”, Пловдив, 2015, 9 октомври – 8 ноември.
   • Конова, М. Салон на галериите, НДК, зала 3, София, 2015, 13 – 17 ноември.
   • Конова, М. Река на толерантността I, II и III, галерия „Гъбенски”, Трявна, 2015, 13  ноември – 13 декември.
   • Конова, М. Изложба Есенен салон 2015 „Приемственост”, ИЗ ”Рафаел Михайлов”, Велико Търново, 2015, 24 ноември – 30 декември.
   • Конова, М. Изложба „Само за фенове” – проект на Любен Фързулев и галерия „Аросита”, София, 2015, 17 – 30 декември.
   • Кънчев, Ив. Мозайка Старо Габрово, ресторант „Рачо Ковача”, Габрово, юни 2015.
   • Прашкова, М. Форум РЕСТАВРАЦИЯ 2015, Исторически музей – Самоков, Община Самоков, 2015.
   • Русев К. ERROR 003, галерия CONTENPORARY SPACE, Варна, 2015
   • Русев К. Рисунка и интермедия, Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, Велико Търново, 2015       
   • Русев К.  50-юбилейна изложба, живопис- галерия „Хан хаджи Николи, Велико Търново, 2015    
   • Русев, К. НЕОХРАНЯЕМА ЗОНА, CONTENPORARY SPACE, гр. Варна и ФИИ на ВТУ, галерия ,,Янаки Манасиев", В. Търново
   • Русев К.  THIS IS NOT AMERICA, галерия CONTEMPORARY SPACE, Варна, 2015 и галерия „Райко Алексиев”, София, 2016. 
   • Захариев, С. Форум РЕСТАВРАЦИЯ 2016, ГХГ – Кюстендил, 2016.
   • Конов, М. Изложба „АртРозалиада – живописен пир на виното 2016”, ВТУ и Община Велико Търново, ИЗ”Рафаел Михайлов”, Велико Търново, 12–28 февруари 2016
   • Конов, М. ”Пролетен салон 2016” на СБХ – Представителство Велико Търново, ИЗ „Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново, 15 март – 15 април 2016 г.
   • Конов, М. ”Есенен салон 2016” на СБХ – Представителство Велико Търново, ИЗ „Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново, 17 ноември 2016 – 17 януари 2017 г.
   • Прашкова, М. Форум РЕСТАВРАЦИЯ 2016, ГХГ – Кюстендил, 2016.
   • Конова, М. Участие в експозиция на Музей на съвременното изкуство – гр. Севлиево, 2017 г.
   • Конова, М. Национална изложба „Велико Търново – пространство за вдъхновение”, ИЗ „Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново, 21 април – 31 май 2017 г.
   • Конова, М. Национален живописен пленер „Боженци – минало, настояще, бъдеще”,   Боженци, 2017 г.
   • Конова, М. Национална изложба „Лудогорие 2017”, ХГ”Проф. Илия Петров”, Разград, 23 май – 1 октомври  2017
   • Конова, М. Обща изложба на СБХ – конкурси за резидентни програми и специализации в      Cite internationale des arts, Париж, галерия ”Шипка 6”, София, август 2017 г.

  • Международни:

   • Велинов, С. Трето биенале на църковните изкуства. Министерство на културата, Света Великотърновска митрополия, Община Велико Търново, ВТУ, ПБФ на ВТУ, СБХ, Фондация „Покров Богородичен”, В. Търново, 2013, м. 18 октомври – 18 ноември.
   • Захариев, С. Трето биенале на църковните изкуства, Министерство на културата, Света Великотърновска митрополия, Община Велико Търново, ВТУ, ПБФ на ВТУ, СБХ, Фондация „Покров Богородичен”, В. Търново, 2013, м. 18 октомври – 18 ноември.
   • Иванова, Д. Трето биенале на църковните изкуства, Министерство на културата, Света Великотърновска митрополия, Община Велико Търново, ВТУ, ПБФ на ВТУ, СБХ, Фондация „Покров Богородичен”, В. Търново, 2013, м. 18 октомври – 18 ноември.
   • Конов, М. Трето Биенале на църковните изкуства. Министерство на културата, Света Великотърновска митрополия, Община Велико Търново, ВТУ, ПБФ на ВТУ, СБХ, Фондация „Покров Богородичен”, В. Търново, 2013, м. 18 октомври – 18 ноември.
   • Конова, М. Тринадесето Международно  биенале на Хумора и сатирата  в изкуствата – Габрово 2013, Габрово, 2013, 18 май – 30 септември
   • Кънчев, И. Трето Биенале на църковните изкуства. Министерство на културата, Света Великотърновска митрополия, Община Велико Търново, ВТУ, ПБФ на ВТУ, СБХ, Фондация „Покров Богородичен”, В. Търново, 2013, м. 18 октомври – 18 ноември.
   • Кънчев И. Международен симпозиум по арткерамика, Враниловци, обл. Габрово, 2013, м. юли.
   • Кънчев И. Изложба на художниците от Констанца, Худ. Галерия, Варна, 2013, м. август.
   • Николов, Е. Мозайка „Св. Петка Търновска”. Трето биенале на църковните изкуства, Министерство на културата, Света Великотърновска митрополия, Община Велико Търново, ВТУ, ПБФ на ВТУ, СБХ, Фондация „Покров Богородичен”, В. Търново, 2013, м. 18 октомври – 18 ноември.
   • Прашкова, М. Трето биенале на църковните изкуства, Министерство на културата, Света Великотърновска митрополия, Община Велико Търново, ВТУ, ПБФ на ВТУ, СБХ, Фондация „Покров Богородичен”, В. Търново, 2013, м. 18 октомври – 18 ноември.
   • Русев, К. Съвременно българско изкуство, изложба, Твер, Русия, 2013
   • Сапунджиева, В. Трето биенале на църковните изкуства, Министерство на културата, Света Великотърновска митрополия, Община Велико Търново, ВТУ, ПБФ на ВТУ, СБХ, Фондация „Покров Богородичен”, В. Търново, 2013, м. 18 октомври – 18 ноември.
   • Конова, М. Участие в проект „Преподаватели и студенти” на СУ”Св. Климент Охридски”, със съдействието на Фонд научни изследвания на СУ и Vivacom Art Holl, 12 – 21 юни 2014 г.
   • Конова, М. Трети Международен арт фестивал ”Река на толерантността” – Самоков, НДФ „13 века България”, 9–15 септември 2014 г.
   • Кънчев, Ив. Илюстрации към поетичен сборник (Тодор Аргези), 2014
   • Кънчев, Ив. Корица на поетичен сборник  „Танагре на поетесата Елиза Макадан”, 2014
   • Кънчев, Ив. Юбилейна изложба 50 г. Филиал на художниците гр. Констанца, Румъния
   • Захариев, С. Четвърто биенале на църковните изкуства, Велико Търново – 2015, 18 октомври – 18 ноември 2015.
   • Иванова, Д.  Четвърто биенале на църковните изкуства, Велико Търново – 2015, 18 октомври – 18 ноември 2015.
   • Конов, М.  Четвърто биенале на църковните изкуства, Велико Търново – 2015, 18 октомври – 18 ноември 2015.
   • Конова, М. XXII Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата Габрово 2015, „Дом на хумора и сатирата”, Габрово, 16 май.
   • Конова, М. Международен живописен пленер Охрид – 2015, Македония, 2015, 12 – 19 септември 
   • Николов, Е. Четвърто биенале на църковните изкуства, Велико Търново, 2015, 18 октомври – 18 ноември 2015.
   • Прашкова, М.  Четвърто биенале на църковните изкуства, Велико Търново – 2015, 18 октомври – 18 ноември 2015.
   • Сапунджиева, В.  Четвърто биенале на църковните изкуства, Велико Търново – 2015, 18 октомври – 18 ноември 2015.
   • Конов, М. Изложба „АртРозалиада – живописен пир на виното 2017”, ВТУ и Община Велико Търново, ИЗ „Рафаел Михайлов”, Велико Търново, 14–28 февруари 2017 г.
   • Конова, М. Изложба  „Пейзаж и отвъд пейзажа” – съвместен проект с Лаура Димитрова, Пловдивски културен институт, гр. Пловдив, 2016 г.
   • Конова, М. Изложба „Аберации” – съвместен проект с Диана Митева, галерия ”Графит”, гр. Варна, 2017 г.
   • Конова, М. Изложба „АртРозалиада – живописен пир на виното 2016”, ВТУ и Община Велико Търново, ИЗ”Рафаел Михайлов”, Велико Търново, 12–28 февруари 2016 г.
   • Конова, М. Участие в експозиция на Музей на съвременното изкуство – гр. Севлиево, март 2017 г.
   • Конова, М. „Пролетен салон 2016” на СБХ – Представителство Велико Търново, ИЗ „Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново, 15 март – 15 април
   • Конова, М. Международен живописен пленер „Арт Вариации – Стари поток 2016”, гр. Кочани, Македония, 27 юни – 2 юли 2016 г.
   • Конова, М. Национална изложбаПриятели на морето”, БХГ”Петко Загорски”, Бургас, 15 август – 23 септември 2016 г.
   • Конова, М. Международен живописен пленер „Разложко хоро”, Разлог, 16–21 август
   • Конова, М. Обща изложба на СБХ – конкурси за специализации в Cite internationale des arts, Париж, Мюнхен и Швандорф, галерия ”Шипка 6”, София, 2016 г.
   • Конова, М. Осмо биенале на малките форми – Плевен 2016, ХГ „Илия Бешков”, 28 октомври – 30 декември 2016 г.
   • Конова, М. „Есенен салон 2016” на СБХ – Представителство Велико Търново, ИЗ „Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново, 17 ноември 2016 – 31 януари 2017
   • Конова, М. Изложба „АртРозалиада – живописен пир на виното 2017”, ВТУ и Община Велико Търново, ИЗ „Рафаел Михайлов”, Велико Търново, 14–28 февруари 2017 г.

 • В чужбина:

  • Иванова, Д. Изложба „Икони. Един диалог с традицията” (ΕΙΚΟΝΕΣ. ΕΝΑΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ), Атина, Византийски музей, 2013, 22 ноември.
  • Конова, М. Международна изложба – живопис Есенен салон, Арт галерия Гилан, Гилан, Република Косово, 2013, 25 септември  – 5 октомври
  • Кънчев И. Самостоятелна изложба Скулптура в Националната библиотека на Румъния, Букурещ, 2013, 13 април – 12 май.
  • Кънчев И. Участие в международен симпозиум по скулптура в дърво, Пештишани, Румъния, 2013, м. октомври.
  • Русев, К. Съвременно българско видео, галерия  ОМНИБУС, Мелбърн, Австралия, 2013
  • Русев, К. "Перцептивна реалност", галерия "Палата на войводите", Букурещ, Румъния, 2013
  • Русев, К. Съвременно българско изкуство, изложба, Твер, Русия, 2013
  • Иванова, Д. Изложба „Изкуството на иконата” на група „ΕΙΚΟΝА”, Париж, Български културен институт, 2014, 31 март – 30 април.
  • Кънчев, Ив. Самостоятелна изложба – живопис/колаж, галерия на Съюз на рум. художници, гр. Крайова, 2014
  • Кънчев, Ив. Самостоятелна изложба. Колаж, скулптура – гр. Търгожиу, Румъния
  • Сапунджиева, В. Куратор и участник в международна изложба на група ИКОНА „Изкуството на иконата“, БКИ – Париж, Франция, 31март – 30 април, 2014 г.
  • Иванова, Д. Участие в изложба на икони и графики от български автори, организирана от галерия „Масларски”, Варшава, Български културен институт, 6-20 май 2015 г.
  • Кънчев, И. Изложба Acasa la Brancusi Букурещ, февруари, 2015.
  • Кънчев, И. Скулптура „Неподозирани стъпала”, материал мрамор, височина 2,50 m, община Пещишан, Румъния, септември 2015.
  • Кънчев, И. Участие в Международен фестивал на хумора, Търгужил, Румъния, 2015, 20 – 28 октомври.
  • Русев, К. Фестивал за съвременно изкуство „FUENCARAL“, Мадрид, Испания, 2015.                     
  • Сапунджиева, В. Участие в колективна изложба „Българска икона и гравюри“, Български културен институт, Варшава, Полша, май, 2015 г.
  • Сапунджиева, В. Куратор и участник в колективна българо-румънска изложба на икони „Иконата“, Български културен институт в Париж,  април-май, 2016, Франция
 • Велинов, С. Изложба „Образ, икона, иконотворчество”,  Бълграска православна община „Св. патриарх Евтимий Търновски” в Париж, Български културен институт, Париж, 2017.
 • Захариев, С. Изложба „Образ, икона, иконотворчество”,  Бълграска православна община „Св. патриарх Евтимий Търновски” в Париж, Български културен институт, Париж, 6 април – 21 май 2017.
 • Конов, М. Изложба „Образ, икона, иконотворчество”,  Бълграска православна община „Св. патриарх Евтимий Търновски” в Париж, Български културен институт, Париж, 6 април – 21 май 2017.
 • Конова, М. Изложба „Образ, икона, иконотворчество”,  Бълграска православна община „Св. патриарх Евтимий Търновски” в Париж, Български културен институт, Париж, 6 април – 21 май 2017.
 • Николов, Е. Изложба „Образ, икона, иконотворчество”,  Бълграска православна община „Св. патриарх Евтимий Търновски” в Париж, Български културен институт, 6 април – 21 май Париж, 2017.
 • Прашкова, Е. Изложба „Образ, икона, иконотворчество”,  Бълграска православна община „Св. патриарх Евтимий Търновски” в Париж, Български културен институт, Париж, 6 април – 21 май 2017.
 • Сапунджиева, В. Изложба „Образ, икона, иконотворчество”,  Бълграска православна община „Св. патриарх Евтимий Търновски” в Париж, Български културен институт, Париж, 6 април – 21 май 2017

 

СПОДЕЛИ В