Библиотека

Поддържане на актуалността на библиотечния фонд на професионалното направление и периодичното му обновяване.

Библиотеката е главното информационно звено, обслужващо студенти и преподаватели. Притежава над 20 000 тома художествена и специализирана литература по педагогика, психология и по други хуманитарни науки, както и по природоматематически науки, свързани с цялостната подготовка на студентите. Библиотеката разполага с дългогодишни издания от педагогическата периодика в България. Библиотеката работи с програмната система „Библиотекар“, в която се съдържа база данни за наличните издания, в това число и дипломни работи, и графични издания. Библиотеката е оборудвана с 4 компютъра и интернет. За нуждите на студентите там е позиционирана и ксерокс машина с принтер.

Общата площ на библиотеката е 120 м2, като 60 м2 е читалнята с най-ползваните заглавия, а в останалите 60 м2 се намира архивът с по-стари, но ценни библиотечни материали.

Използваемост на информационните центрове.

 • Посещаемостта на библиотеката се наблюдава и е отчетено, че нейната използваемост е средно 57 читатели на ден и 9800 на година;
 • Библиотеката служи като ресурс за учебните планове на специалностите ПУПЧЕ, НУПЧЕ, ПНУП, Социална педагогика, както и на специалностите от направление 1.3. „Педагогика на обучението по…“. Библиотекарят оказва системна и компетентна помощ за развитието на колекцията от социално-педагогическа и психологическа литература.
 • За нуждите на професионалното направление библиотечният фонд на Филиала се допълва периодично с нови издания, следвайки препоръките на преподавателите и тематичните рамки на специалностите. 
 • Книги и материали, които не са част от колекцията на професионалното направление, могат да бъдат поръчани или издирени чрез електронните ресурси в електронните интернет бази.
 • Голяма част от книгите могат да се заемат за определен период от време.
ДАРЕНИЯ НА БИБЛИОТЕКАТА
 1. Издателство "Просвета – София“ АД

  Учебници и учебни помагала по история и география - 47 библиотечни единици

 2. Издателство „Анубис“ - Учебници за 1 клас и други учебни помагала – 46 библиотечни единици
 3. Издателство „Рива“ – Учебници за 6 и 7 клас – 2 библиотечни единици
 4. Дарение от Исторически факултет на ВТУ, направено от Сашка Александрова – 82 библиотечни единици
 5. Индивидуални дарения от проф. Галя Бонева, проф. Д.Йорданова, проф. М.Михова, проф. Хр.Манолакев, д-р Ив.Грозданов, д-р П.Петков, Нели Стоянова - служител, пенсиониран преподавател Димитър Доков и други – общо 16 библиотечни единици.
 6. доц. д-р Огняна Георгиева
СПОДЕЛИ В