Библиотека

Поддържане на актуалността на библиотечния фонд на професионалното направление и периодичното му обновяване.


Библиотеката е главното информационно звено, обслужващо студенти и преподаватели. Притежава над 20 000 тома художествена и специализирана литература по педагогика, психология и по други хуманитарни науки, както и по природо-математически науки, свързани с цялостната подготовка на студентите. Библиотеката разполага с дългогодишни течения от педагогическата периодика в България.

Библиотеката работи с програмното система „Библиотекар“, в която се съдържа база-данни за наличните издания, в т. ч. дипломни работи и графични издания. Библиотеката е оборудвана с 4 компютъра и интернет. За нуждите на студентите,там е позиционирана и ксерокс-машина с принтер.

Общата площ на библиотеката е 120 кв.м., като 60 кв.м. е читалнята с най-ползваните заглавия, а в останалите 60 кв.м. се намира архива с по-стари, но ценни библиотечни материали.

Голяма част от книгите могат да се заемат за определен период от време.

 

Използваемост на информационните центрове.

 • посещаемостта на библиотеката се наблюдава и е отчетено, че нейната използваемост е средно 57 читатели на ден, 9800 - на година;
 • библиотеката служи като ресурс за учебните планове на специалностите ПУПЧЕ, НУПЧЕ , ПНУП , Социална педагогика , както и на специалностите от направление „Педагогика на обучението по…“. Библиотекарят оказва системна и компетентна помощ за развитието на колекцията от социално-педагогическа и психологическа литература.
 • за нуждите на професионалното направление библиотечният фонд на Филиала се допълва периодично с нови издания, следвайки препоръките на преподавателите и тематичните рамки на специалностите.  
 • книги и материали, които не са част от колекцията на професионалното направление могат да бъдат поръчани или издирени чрез електронните ресурси в електронните интернет-бази.
ДАРЕНИЯ НА БИБЛИОТЕКАТА
 1. Издателство "Просвета – София“ АД

  Учебници и учебни помагала по история и география - 47 библиотечни единици

 2. Издателство „Анубис“ - Учебници за 1 клас и други учебни помагала – 46 библиотечни единици
 3. Издателство „Рива“ – Учебници за 6 и 7 клас – 2 библиотечни единици
 4. Дарение от Исторически факултет на ВТУ, направено от Сашка Александрова – 82 библиотечни единици
 5. Индивидуални дарения от проф. Галя Бонева, проф. Д.Йорданова, проф. М.Михова, проф. Хр.Манолакев, д-р Ив.Грозданов, д-р П.Петков, Нели Стоянова - служител, пенсиониран преподавател Димитър Доков и други – общо 16 библиотечни единици.
 6. доц. д-р Огняна Георгиева
СПОДЕЛИ В