Представяне на 43-ия документален сборник от поредицата "Из архивите на ДС"

 

 

Държавна сигурност и вероизповеданията

 част I

 Българска православна църква (1944-1991)

 

Великотърновският университет беше домакин на интересно събитие – официалното представяне на 43-ия документален сборник от поредицата „Из архивите на ДС”.  Премиерата на сборника е по инициатива на Комисията по досиетата. Идеята на Комисията да изнесе публичната си дейност извън столицата е продиктувана единствено от желанието младите хора да се докоснат до архивните документи в първо лице. Доц. д-р Димитър Димитров, зам.-ректор по международната дейност, представи гостите от нейното ръководство, които уважиха събитието: Евтим Костадинов, председател, Айруш Хаджи, заместник-председател, инж. Георги Пангаров и Екатерина Бончева, членове на Комисията. Председателят Евтим Костадинов благодари на ректорското ръководство за неговото съгласие да бъде представен 43-ият документален сборник от поредицата „Из архивите на ДС” във Великотърновския университет, благодари за  гостоприемството и големия интерес от страна на студентите и преподавателите, които присъстваха на представянето. Той запозна присъстващите с работата на Комисията, с нейната цел да събере и съхрани архива, за да може той да стане достояние на всички, които искат да знаят и да прочетат миналото чрез документите.

Сборникът бе представен от доц. д-р Дилян Николчев, преподавател по Църковно право и Устройство и управление на БПЦ в Богословския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски".  Красимир Кръстев, старши експерт от Комисията, в своята презентация направи подробен анализ на документите, които са обособени в четири глави. В първа глава документите се отнасят за дейността на ДС по линия на духовенството в страната, както и отношението на Политбюро на ЦК на БКП по работата за атеистическото възпитание и антирелигиозната пропаганда сред населението.

Във втора глава от сборника са подбрани документи, които се отнасят в частност за Българска православна църква и всички действия на държавната машина, които имат отношение към нея.

В трета глава са представени документи, отнасящи се за Свещенически съюз в България.

В Четвъртата глава на сборника се отнася за Висшия клир в Българската православна църква. В нея намират място документи на част от митрополитите от Св. Синод, които Държавна сигурност е разработвала, както и такива, които са съпричастни към дейността й.

Документите в сборника са 178 на брой, а включените в разширения електронен вариант (DVD) – 417, като подборът е направен от над 490 архивни единици и над 40 литерни дела, повечето от тях многотомни.

Интересът към събитието беше довел в залата множество гости и членове на академичната общност на Великотърновския университет. В дискусията участие взеха проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев, декан на Историческия факултет, доц. д-р Светлозар Влайков, зам.-декан на Православния богословски факултет, преподаватели и студенти от  Великотърновския университет. Състоя се интересен и задълбочен разговор по темата, на която е посветен сборникът. Участие в срещата взе и католическият свещеник отец Паоло Кортези.

СПОДЕЛИ В