Работа с електронни протоколи

 • Влезте в личния си профил на my.uni-vt.bg и изберете приложението е-преподавател.

 • От лентата с менюта изберете Протоколи.

 • В зависимост от вида на протокола, който ще попълвате, кликнете върху Семестриални протоколи, Индивидуални протоколи или Протоколи за ДИ. По подразбиране системата зарежда неприключените протоколи.

 • Вдясно от всеки протокол са активни бутоните Оценки и Печат. Бутонът Печат дава възможност да отпечатате работен протокол с имената на студентите без оценки, за да го използвате по време на изпита. За да отпечатате работен протокол, кликнете върху бутона Печат. От падащото подменю Вид вляво изберете Празен – студенти без оценки за текущата сесия и кликнете върху бутона Отпечатване на протокола. Протоколът ще се свали в папка Изтегляния/ Downloads на Вашия браузър във формат *pdf, откъдето можете да го разпечатате.

 • За да нанесете оценки, кликнете върху бутона Оценки вдясно на нужния протокол. Зарежда се списък с имената на студентите, включени в протокола за съответната дисциплина.

 • Кликнете върху бутона Въвеждане на оценки.

 • За всеки студент въведете оценка в съответната сесия – Редовна, Поправителна или Ликвидационна, като изберете число от падащото меню (кликнете върху стрелката). Оценките могат да се въведат и директно от клавиатурата на компютъра след двукратно кликване с левия бутон на мишката върху стрелката на падащото меню с цифрите.

 • След въвеждане на всички оценки кликнете върху Съхраняване. Така запазвате въведените оценки в протокола, без да ги експортирате към профилите на студентите. Ако на този етап забележите неправилно въведена оценка, можете да я коригирате, като отново кликнете върху бутона Въвеждане на оценки. След корекцията е нужно да запазите промените – кликнете върху Съхраняване.

 • Ако сте въвели всички оценки за съответната сесия и не се налагат корекции, кликнете върху бутона Разнеси оценките към студентите (в индивидуалните протоколи – Приключване). По този начин ще експортирате съхранените оценки към студентските профили и студентите ще могат да ги виждат. Експортираните оценки се появяват в зеленото поле вдясно на протокола, който повече не може да се редактира.

 • След кликване върху Разнеси оценките към студентите на монитора ще се появи протоколът с възможност за печат. От падащото подменю Вид вляво изберете Попълнен – оценки от сесия 1, Попълнен – оценки от сесия 2 или Попълнен – оценки от сесия 3 в зависимост от вида на сесията. Изберете горе вляво Отпечатване на протокола. Протоколът ще се свали в папка Изтегляния/ Downloads на Вашия браузър във формат *pdf. Разпечатайте окончателния протокол, подпишете и го отнесете в съответния бекофис за валидиране. Нанесете оценките от протокола в главната книга.

 • Ако след експортирането на оценките към студентските профили откриете грешка, се свържете с Благовест Благоев (Ректорат, УЦАОС, офис 1 (бившата 4. аудитория), 062 618 329, frontoffice@uni-vt.bg, b.blagoev@ts.uni-vt.bg) за съдействие.
СПОДЕЛИ В