Съобщения за студенти

Придобиване на допълнителна квалификация по време на обучението в университета от учебната 2023-2024 г.

МОДУЛ „ЧУЖД ЕЗИК“

Ако през учебната 2022-2023 г. сте студенти в ПЪРВИ курс редовно обучение , имате възможност от зимния семестър на втори курс (учебна 2023-2024 г.) да се запишете за допълнително модулно обучение и да получите квалификация по един чужд език от изброените: испански, новогръцки, румънски, руски, сръбски и хърватски, френски, японски.

Продължителност на обучението – пет семестъра (от трети до седми семестър включително на основната специалност).

Квалификация – придобиване на езикова компетентност на ниво В2 според Европейската езикова рамка.

Координатор на програмата – гл. ас. д-р Милена Иванова (катедра „Германистика и нидерландистика“ ), тел. 0885627647 .

 Обучението е платено за студентите от всички специалности. Таксата е по 150 лв. на семестър (общо 5 вноски по 150 лв. за целия курс на обучение).

 Забележка: Обучението по конкретен език ще започва при записани най-малко 6 студенти за този език.

 КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?

 1. Подаването на документите ще се извършва дистанционно чрез попълване на електронен формуляр в платформата Microsoft Forms, достъп до който ще имате чрез потребителското име и паролата за служебната си пощенска кутия с разширение @sd.uni-vt.bg
 2. Полетата във формуляра трябва да попълвате старателно, като следвате внимателно инструкциите към въпросите. Задължително посочете телефон за връзка. Информация за сроковете и процедурите за записване, както и за организацията на занятията ще получавате чрез служебната си пощенска кутия.

Попълването и подаването на формуляра за кандидатстване за модулно обучение ВСЕ ОЩЕ НЕ ОЗНАЧАВА, че сте записани за обучение в модулите. След обработването на постъпилите формуляри, но не по-късно от 14.08.2023 в платформата „Е-студент“ ще бъде публикувано съобщение с препратка към списъците с одобрените кандидати, както и информация във връзка с процедурите за записване и заплащането на таксите за обучение.


Формулярът ще бъде отключен на 14.07.2023!

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ФОРМУЛЯРИ – 31.07.2023

 Формуляри, подадени след тази дата, няма да се разглеждат.

Формуляра за кандидатстване за модулно обучение попълнете ТУК


Остават 3 дни до „Digital4Tarnovo2023: Нови дигитални Възможности

Второто издание на конференцията Digital4Tarnovo ще представи интересни лектори, ще разгледа ключови теми за бизнесa и общността, местните предприемачи, както и за младите хора с предприемачески амбиции. Неговата цел е да обедини IT бизнеса под общата визия за дигитална общност във Велико Търново и региона.

4 причини, защо събитието не е за изпускане:

 1. Ще срещнете водещи специалисти в сферата на дигиталния бизнес;
 2. Ще научите най-новите възможности за дигитално развитие;
 3. Ще създадете нови познанства и бизнес възможности;
 4. Ще бъдете в основата на създаващата се дигитална общност във Велико Търново.

 Запазете своето място безплатно на: https://digital4tarnovo.com


Придобиване на допълнителна квалификация по време на обучението в университета от учебната 2023-2024 г.

За учебната 2023-2024 г. Великотърновският университет предлага на своите студенти възможност за придобиване на допълнителна квалификация чрез следните модули:

 1. МОДУЛ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „УЧИТЕЛ ПО…“ – за придобиване на педагогическа правоспособност по съответната специалност / по съответния училищен предмет (за студентите, които през учебната 2022-2023 г. са във ВТОРИ курс).
 2. МУЗИКАЛЕН ИНСТРУМЕНТ/ПЕЕНЕ – за придобиване на квалификация „преподавател по съответния инструмент/ по съответния вид пеене“ (за студентите бакалаври от специалността „Педагогика на обучението по музика“, които през учебната 2022-2023 г. са в ПЪРВИ курс).

Обучението в модулите е платено за всички специалности.

Таксата за обучение в модула „УЧИТЕЛ ПО…“ е в размер на 170 лв. за семестър.

Таксата за обучение в модула „МУЗИКАЛЕН ИНСТРУМЕНТ/ПЕЕНЕ“ е в размер на 170 лв. за семестър.

За да заявите желанието си да се включите в програмите, е нужно да попълните електронен формуляр в платформата Microsoft Forms, достъп до който ще имате чрез потребителското име и паролата за служебната си поща с разширение @sd.uni-vt.bg

Краен срок за попълване на формулярите – 30 юни 2023 г.

Формуляри, попълнени след тази дата, няма да се разглеждат.

Подробна информация може да откриете по тази препратка


Конкурс за 25 стипендии "Гипсън" по 2,500 лв. годишно за студенти


Придобиване на допълнителна квалификация по време на обучението в университета от учебната 2022-2023 г.

За учебната 2022-2023 г. Великотърновският университет предлага на своите студенти възможност за придобиване на допълнителна квалификация по време на обучението, която ще се вписва в дипломите за висше образование.

Предлагат се следните програми:

 • I. ЧУЖД ЕЗИК – за придобиване на езикови компетенции на ниво В2 (за студентите, които през учебната 2021-2022 г. са в ПЪРВИ курс);
 • II. УЧИТЕЛ ПО… – за придобиване на педагогическа правоспособност по съответната специалност / по съответния училищен предмет (за студентите, които през учебната 2021-2022 г. са във ВТОРИ курс).
 • III. МУЗИКАЛЕН ИНСТРУМЕНТ/ПЕЕНЕ – за придобиване на квалификация „преподавател по съответния инструмент/ по съответния вид пеене“ (за студентите бакалаври от специалността „Педагогика на обучението по музика“, които през учебната 2021-2022 г. са в ПЪРВИ курс).

Обучението в модулите е платено за всички специалности.

 • Таксата за обучение в модула по „ЧУЖД ЕЗИК“ е в размер на 150 лв. за семестър.
 • Таксата за обучение в модула „УЧИТЕЛ ПО…“ е в размер на 170 лв. за семестър.
 • Таксата за обучение в модула „МУЗИКАЛЕН ИНСТРУМЕНТ/ПЕЕНЕ“ е в размер на 170 лв. за семестър.

За да заявите желанието си да се включите в програмите, е нужно да попълните електронен формуляр в платформата Microsoft Forms, достъп до който ще имате чрез потребителското име и паролата за служебната си поща с разширение @sd.uni-vt.bg

Краен срок за попълване на формулярите – 20 юни 2022 г.

Формуляри, попълнени след тази дата, няма да се разглеждат.

Подробна информация може да откриете по тази препратка

Допълнително образование в Центъра за квалификация при Великотърновски университет

Центърът за квалификация е спомагателно звено в структурата на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, чийто основен предмет на дейност е предоставяне на широки и гъвкави възможности за придобиване на допълнителна квалификация или за повишаване на придобитата квалификация.

Освен това в Центъра за квалификация целогодишно се провеждат краткосрочни (тематични) курсове с широк учебен и професионален диапазон, чиято продължителност е от една седмица до три месеца. След завършването на интензивния курс на курсистите се издава Удостоверение за професионална квалификация.

СПОДЕЛИ В