Контакти

СЛУЖЕБНА ПОЩЕНСКА КУТИЯ НА ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТУДЕНТИ: frontoffice@ts.uni-vt.bg

ОФИС 1 – РЕКТОРАТ, бивша аудитория № 4


Красимира Кирилова

Инспектор административно обслужване на студенти
062 618 282 / 088 613 0105 ; k.kirilova@ts.uni-vt.bg

Ралица Къцаркова

Инспектор административно обслужване на студенти
062 618 282 / 088 613 0105 ; r.katsarkova@ts.uni-vt.bg

Милица Желева-Тодорова

Инспектор административно обслужване на студенти
062 618 205 / 088 613 0105 ; milica@ts.uni-vt.bg


ОФИС 2 – ПЕТИ КОРПУС, вход откъм Център „Конфуций“, етаж 2


Виолета Лалова

Инспектор административно обслужване на студенти
062 610 217 / 0882 865 968 ; v.lalova@ts.uni-vt.bg

Маргарита Петкова

Инспектор административно обслужване на студенти
062 610 213 / 0882 865 968 ; m.p.petkova@ts.uni-vt.bg

Милена Хартиева

Инспектор административно обслужване на студенти
062 610 218 / 0882 865 968 ; m.hartieva@ts.uni-vt.bg


ОФИС 3 – ЧЕТВЪРТИ КОРПУС, етаж 2, каб. 210


Илияна Генчева

Инспектор административно обслужване на студенти
062 615 066 / 0884 665 852 ; i.gencheva@ts.uni-vt.bg

Павлина Иванова

Инспектор административно обслужване на студенти
062 615 067 / 0884 665 852 ; p.p.ivanova@ts.uni-vt.bg
БЕКОФИС НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ, ИСТОРИЧЕСКИЯ И ПРАВОСЛАВНИЯ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ - РЕКТОРАТ, каб. 534 и каб. 535


Мая Панчева

Инспектор административно обслужване на студенти
062 618 395 ; maya.pancheva@ts.uni-vt.bg


БЕКОФИС НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ – ПЕТИ КОРПУС, каб. 507


Галя Паунова

Инспектор
062 610 287 ; g.a.paunova@ts.uni-vt.bg

Ирина Венкова

Инспектор
062 610 287 ; irina.venkova@ts.uni-vt.bg


БЕКОФИС НА ФАКУЛТЕТА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, НА ФИЛОСОФСКИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ – ПЕТИ КОРПУС, каб. 511
БЕКОФИС НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ – ПЕТИ КОРПУС, каб. 717БЕКОФИС НА СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ И ФАКУЛТЕТ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА – КОРПУС 4, каб. 209


СПОДЕЛИ В